Verdensdagen for psykisk helse

Skrevet av: Anne Svendsen, Psykologspesialist i familiepsykologi

Vi mennesker er laget for å knytte bånd med andre. Vi blir til i relasjoner.
Betydningen av å få oppleve å få høre til kan ikke undervurderes. Å få oppleve å
høre til, akkurat som man er, å bli sett og hørt, akkurat som man er, er det som
gjør at vi mennesker føler oss verdifulle. Det er det som bygger den gode
selvfølelsen og er en buffer i krevende tider. Å føle tilhørighet gjenspeiles i
hvordan vi har det, hva vi gjør og hvordan kroppen vår har det.

Vi trenger å høre til #lagplass

«Budskapet til verdensdagen for psykisk helse er i år Lag plass. I fjor gikk
Verdensdagen for psykisk helse inn i en ny treårig strategiperiode hvor vi
inviterte til felles innsats mot ensomhet og utenforskap, som er sentrale
utfordringer for den psykiske folkehelsa.
Hver femte person i Norge har få eller ingen  å vende seg til når de har det
vanskelig, og det er flere som er ensomme nå enn før pandemien. For sårbare
og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større. Forskning viser at det
å gjøre noe meningsfullt sammen med andre er viktig for å motvirke ensomhet,
utenforskap og psykiske belastninger, spesielt i urolige tider. Men vi blir ikke
automatisk mindre ensomme, bare vi møtes.»
https://www.verdensdagen.no/tema-2023

Ensomhet

Norge er et land med mye velstand og frihet. Samtidig skårer vi lavt på studier
som undersøker lykkefølelsen; å oppleve ro, tilstedeværelse og glede daglig. I
vår del av verden knytter vi mye verdi opp mot prestasjon på hva vi gjør, får til
ser ut osv. Og det kan være utfordrende å kjenne på tilhørighet i et samfunn
hvor vi må presse oss gjennom et stadig mindre nåløye for å passe inn. Når vi
føler at vi ikke er bra nok, får til eller ser ut som «alle» andre kan den indre
kritikeren vår bli så stor at vi fjerner oss fra andre. Og vi skammer oss.
Skammens uttrykk er taushet, og vi sier ikke hvordan vi egentlig har det eller
mener i frykt for å ikke få være med, å ikke få høre til. Og slik kan vi føle oss
ensomme, også når vi er sammen med andre.

Hvordan kan vi på Bekkestuapsykologen bidra?

Vi på Bekkestuapsykologen ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet
omkring psykisk helse og betydningen av å få høre til. Vi har flere aktuelle kurs
som setter fokus på betydningen av å se seg selv i lys av det en står i; at
hvordan vi har det, vår psykiske helse, ikke kan sees uavhengig av hva vi står i,
har stått i og hvem vi står i det sammen med. Å gå på kurs sammen andre har
den magiske effekten av å se at det er ikke bare jeg som kan ha det slik. Videre
setter vi både på kurs og i samtaler fokus på den indre kritikeren vår, «styggen
på ryggen». Den som vokser seg for stor når vi ikke har det bra, og gjør at vi, til
tross for mye åpenhet omkring psykisk helse, kan bli tause og isolere oss
istedenfor å søke sammen.

Les mer om hvordan vi jobber med psykisk helse i Terapi og på våre Kurs.

Del innlegg: