Compassion Focused Therapy (CFT)

kultivere medfølelse og empati

Compassion Focused Therapy (CFT) er en terapeutisk tilnærming som fokuserer på å kultivere medfølelse og empati, både for seg selv og andre, som et sentralt element i å fremme mental helse og velvære. Denne tilnærmingen er utviklet av den britiske psykologen Dr. Paul Gilbert og bygger på forståelsen av hvordan hjernen fungerer og hvordan den kan trenes til å reagere på en mer medfølende måte.

I Compassion Focused Therapy erkjenner man at mange psykiske lidelser og utfordringer kan være knyttet til et mønster av selvkritikk, skam og selvfornektelse. Terapien søker å bryte dette mønsteret ved å oppmuntre til å utvikle en mer forståelsesfull og kjærlig holdning til seg selv.

Oversikt over hva CFT inneholder

Sentrale elementer i Compassion Focused Therapy inkluderer:

  1. Selvmedfølelsestrening: Dette innebærer å lære klienter teknikker for å kultivere en varmere og mer støttende holdning til seg selv, spesielt i møte med vanskeligheter og utfordringer.

 

  1. Forståelse av den medfølende hjernen: Terapien tar utgangspunkt i en forståelse av hvordan hjernen vår er koblet til både trussel- og beroligelsessystemer. Målet er å styrke den beroligende og medfølende delen av hjernen for å redusere stress og øke trivsel.

 

  1. Bearbeiding av skam og selvkritikk: CFT hjelper klienter med å identifisere og utforske mønstrene av skam og selvkritikk som kan være skadelige for deres velvære. Gjennom terapien utforskes også opprinnelsen til disse mønstrene og hvordan de kan transformeres.

 

  1. Å utvikle medfølelsesmessig regulering: Dette innebærer å lære klienter å regulere følelser på en mer adaptiv måte, ved hjelp av medfølelsesbaserte strategier og teknikker.

Hva hjelper terapeutene med?

Bekkestuapsykologen tilbyr Compassion Focused Therapy som en del av sitt terapeutiske tilbud. Våre terapeuter er trent og erfarne i å bruke CFT for å hjelpe klienter med å håndtere en rekke psykiske utfordringer, inkludert angst, depresjon, traumer og stressrelaterte lidelser.

Ved å integrere Compassion Focused Therapy i vårt tilbud, ønsker vi å gi klientene et trygt og støttende rom for å utforske og utvikle en mer medfølende og kjærlig holdning til seg selv og andre. Vi tror at ved å dyrke medfølelse kan klientene oppnå dypere forståelse, aksept og trivsel i sine liv.

«Hos oss er det du som står i fokus»

Psykologene for EFT terapi

Psykologspesialist i familiepsykologi
Familieterapeut (i permisjon)