Selvivaretakelse

Høsten 2023 starter vi et nytt kurstilbud hos Bekkestuapsykologen, for personer som av ulike årsaker opplever at kroppen ikke lenger spiller på lag. Vi kaller det Kurs i Selvivaretakelse.

Kurs i selvivaretakelse

Kanskje har du vært langvarig syk, har long covid eller strever med stress eller utbrenthet? Du kan være sykemeldt og/eller strever med å få hverdagen til å gå opp eller finne ut av hvordan du skal klare å bygge deg tilbake til et liv med krefter på en bærekraftig måte. Vi vet at dette er utmattende og utrolig strevsomt, både psykisk og fysisk. Når vi opplever at kreftene blir borte vil vi unektelig kjenne på både frykt, tristhet, savn og mye frustrasjon og utålmodighet., og kanskje en miks av en hel del flere følelser i tillegg.

Vi har lang erfaring med å jobbe helhetlig med personer som av ulike årsaker har mistet krefter og energi. Nå bruker vi denne kunskapen og erfaringen til å sette sammen et unikt kurstilbud. Vi ønsker å hjelpe deg tilbake til livet på en bærekraftig måte, der du jobber i takt med kropp og psyke.
Mange opplever at det kan være vanskelig å finne kombinasjonen av aktivitet å hvile. Våre terapeuter tenker helthetlig på dette. Vi jobber med en kombinasjon av fokus på kropp, psyke og helse. For dette bruker vi både individuell samtaleterapi, gruppesamtaler, og elementer fra yoga og mindfulness.
Mye vil handle om å trene på å lære å lytte til kroppen igjen. Dette er noe vi er programmert til å gjøre fra vi er født, men som vi i dagens samfunn på mange måter ofte går oss helt vill fra.
Kurs i selvivaretakelse høsten 2023 hos Bekkestuapsykologen. Ta vare på deg og kroppen slik at dere spiller på samme lag.
Hva: Kurs i Selvivaretakelse -å lytte til og spille på lag med kroppen
Når: Høsten 2023, 8 samlinger med oppstart første uken i september
Hvor: I Bærum/Bekkestuaområdet.
Hvem: Vi har plass til 15 deltakere. Vi kursholdere har bakgrunn som psykologer, coacher, yoga og mindfulness instruktører.
Hvordan: samtaler indivduelt og i gruppe, kroppsbevissthet inspirert fra yoga, kontakt med naturen og kroppen og pusten.