Våre terapi tjenester

Psykologer og parterapeuter midt i Bærum Ingen henvisning nødvendig

Vi ønsker deg velkommen til våre hyggelige kontorer på Bekkestua midt i Bærum. Enkel fremkommelighet med buss, bane eller blåtrikk til Bekkestua. Gratis kundeparkering rett utenfor huset.
En ordinær samtale hos oss foregår på et av våre kontorer på Bekkestua. Dersom du ikke har anledning til å møte psykologen for samtale kan samtalen også gjennomføres som e-terapi der vi snakker sammen over videosamtale.

Innholdsoversikt

Hvilke typer terapi tilbyr vi

Terapi med voksne

En ordinær samtale hos oss foregår på et av våre hyggelige kontorer på Bekkestua. Dersom du ikke har anledning til å møte psykologen for samtale kan samtalen også gjennomføres digitalt, det vil si over kryptert videosamtale.

Terapi med barn

Når vi jobber med barn i barneskolealder er alltid foreldrene involvert i terapiforløpet. Forløpet starter med at kun foreldrene møter terapeuten til en samtale. Der kan de snakke fritt, og man kan i samarbeid med terapeuten finne ut av hva slags oppfølging barnet kan trenge, og om vi i Bekkestuapsykologen er riktig behandlingssted. Noen ganger kan vi lande på at vi hjelper barnet aller best via foreldrene. I slike tilfeller kan vi tilby foreldrene å gå i samtaler for Foreldreveiledning.

Terapi med ungdom

Ungdommer skal håndtere mye og kan kjenne på press og krav fra mange hold. De er også i en fase i livet der de ofte har behov for å frigjøre seg fra foreldre eller andre omsorgspersoner. Dersom livet blir tøft å håndtere kan det vært nyttig å treffe en psykolog for å å få hjelp til å sortere eller finne bedre mestringsstrategier. I samtaler med ungdommer er foreldrene alltid velkomne, men det er på ungdommens premisser og etter deres eget ønske.

Foreldreveiledning

De fleste foreldre synes det er krevende å møte vanskelige følelser og utfordrende atferd hos barna sine. Vi kan bli handlingslammet av kraften i sterke følelser, særlig dem vi er ukomfortable med. Måten vi møter barnas følelser på, henger sammen med hvordan vi forholder oss til våre egne. I foreldreveiledning jobber vi sammen med dere som foreldre for å hjelpe dere å utvikle gode strategier for å møte barnas vanskelige følelser og atferd.

Parterapi

De fleste par opplever å gå gjennom kriser i løpet av et samliv. Det kan ha mange årsaker og er ofte sammensatt og svært sårt og energikrevende. Mange kan ha god nytte av å jobbe mer parforholdet sammen med en tredjepart. I parterapi kan dere få hjelp til å komme dere gjennom krisen for så å leve livet bedre sammen etterpå.
Parforholdet vinner ikke før begge partene føler seg verdsatt og hørt. I parsamtaler møter som hovedregel begge partene til hver samtale med psykologen og vi setter mål for parterapien i fellesskap. Det er viktig at dere begge føler dere verdsatt og hørt. Derfor er det viktig at begge parter investerer fullt i en parterapiprosess. Ofte kan bare det å sammen sette seg selv som par på dagsorden være med på å starte en prosess mot noe bedre.
I parterapi jobber vi først og fremst med teknikker innen emosjonsfokusert og kognitiv terapi.

«Hos oss er det du som står i fokus»