Emosjonsfokusert terapi (EFT)

For å fremme terapeutisk vekst og endring

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en effektiv tilnærming innen psykoterapi som fokuserer på å utforske, forstå og regulere følelser for å fremme terapeutisk vekst og endring. Hos Bekkestuapsykologen bruker våre erfarne psykologer denne terapiretningen for å hjelpe klientene med å navigere gjennom deres følelsesmessige landskap og oppnå dypere forståelse og velvære.

Når en klient velger å gå i emosjonsfokusert terapi hos Bekkestuapsykologen, møter de en støttende og empatisk terapeut som er dedikert til å hjelpe dem med å utforske og forstå de underliggende følelsene som påvirker deres liv.

Hvordan starter man?

I begynnelsen av terapien legges det vekt på å etablere en trygg og tillitsfull relasjon mellom klienten og terapeuten. Dette gir klienten en plattform hvor de kan utforske sine følelser og opplevelser uten frykt for dømmende reaksjoner. Våre terapeuter oppmuntrer klienten til å uttrykke seg fritt og åpner opp for å utforske de følelsesmessige temaene som ligger under overflaten.

Hva gjør våre psykologer?

Våre psykologer bruker EFT til å oppfordre klienten til å identifisere og utforske de underliggende følelsene som ligger til grunn for deres problemer eller utfordringer. Dette kan innebære å gjenkjenne og utforske følelser som skam, sorg, sinne eller frykt som kan være knyttet til tidligere erfaringer eller relasjonelle mønstre.

Våre terapeuter veileder klienten gjennom prosessen med å utforske og forstå deres følelsesmessige reaksjoner på en dypere måte. Dette kan inkludere å identifisere tidlige opplevelser eller traumer som har formet klientens følelsesmessige responsmønstre.

Hva lærer man?

En viktig del av emosjonsfokusert terapi er å lære klienten å gjenkjenne, tolerere og regulere sine følelser mer effektivt. Dette kan innebære å utvikle mer hensiktsmessige mestringsstrategier for å håndtere følelsesmessig smerte eller stress.

Gjennom EFT får klienten muligheten til å utforske og endre negative selvoppfatninger eller destruktive mønstre som kan forsterke deres følelsesmessige smerte. Våre psykologer arbeider sammen med klienten for å støtte dem i å utvikle en dypere forståelse av seg selv og deres behov, samt å styrke deres evne til å etablere sunne og nærende relasjoner med andre.

Hva er målet?

På veien gjennom emosjonsfokusert terapi opplever klienten en økt emosjonell bevissthet, selvforståelse og emosjonell fleksibilitet. Dette gir dem muligheten til å oppnå større emosjonell trivsel og tilpasningsevne i sine liv, samtidig som de opplever en dypere forbindelse med seg selv og andre, med støtte fra psykologen.

«Hos oss er det du som står i fokus»

Psykologene for EFT terapi

Psykologspesialist i familiepsykologi
Familieterapeut (i permisjon)