Parterapi hos Bekkestuanpsykologen

Psykologer og parterapeuter midt i Bærum Ingen henvisning nødvendig

Har dere vurdert om parterapi er riktig for dere?
Da er dere ikke alene. Mange par vurderer om det kan være lurt å få hjelp i parforholdet. Ofte er likevel terskelen for å bestille time høy for mange. Det kan det være mange årsaker til. Noen kan kanskje føle at det blir veldig seriøst og alvorlig dersom man går i parterapi. I tillegg krever det to
villige parter for å bestille partime. Det er ofte at kun en av partene i forholdet er klar for å gå i gang med et parterapi forløp.

Hvem trenger parterapi?

Vi tror de fleste par kan ha godt av parterapi. Dere kan se på det som å ta en service på parforholdet, slik vi jo gjør med bilen jevnlig. Under står det litt om ulike situasjoner og temaer som ofte går igjen i terapitimer med par hos oss.

Parterapi første time

Det vanligste er at begge partene møter til den første timen i parterapi. Denne timen vil bære preg av at det er en første time. Det vil si at parterapeuten vil ønske å bli kjent med dere som par og hver og en av dere som individer i paret. Dette er for å forstå bedre hvordan dere er som personer, hvilke forventninger dere hadde med dere inn i parforholdet og hvilke erfaringer dere har fra egen oppvekst og tidligere i livet som kan påvirke dere i parforholdet nå. Det kan være lurt at dere sammen har tenkt litt igjennom hva dere typisk strever med, og kanskje forberedt noen eksempler på når vanskelighetene gjerne utspiller seg.

Innholdsoversikt

Når kjernefamilien står på spill

Parforholdet er for mange noe av det viktigste i livet. I en familie er det i beste fall et sterkt fundament og selve limet som holder familien sammen. Det er derfor veldig vondt når man kjenner at forholdet brister. Ofte går det ikke kun ut over dere i parforholdet, men mange flere rundt.

De fleste kjemper ofte hardt for forholdet, og der er ingen lett sak dersom man merker at forholdet går mot en slutt. Forskning viser at ekteskapsbrudd kan oppleves som en stor krise i livet, faktisk så stor at den kan settes på andre plass etter det å oppleve å miste et barn. Det sier mye om hvor mye vi kan påvirkes av vansker i parforhold. 

Vi i Bekkestuapsykologen er der for dere både under, og eventuelt i etterkant av, et brudd i parforholdet.

Barn tar ansvar for foreldrenes dårlige parforhold

Det aller tryggeste for barn er å vokse opp med omsorgspersoner som har det godt med seg selv og i sine relasjoner. Det merkes på stemninger i et rom dersom de du er sammen med ikke har det bra. Barn plukker fort opp stemninger og lærer seg å tilpasse seg dette fordi de er avhengige av at foreldrene har det best mulig for at de igjen kan ta vare på barna.

Jo mer anspent stemningen er mellom foreldre, jo bedre blir ofte barna på å registrere dette og tilpasse seg for å sørge for at mamma og pappa har det bra. Dette er mønstre barna ofte senere tar med seg videre inn i egne parforhold der mange ender opp med å ta mer ansvar for andres ve og vel enn seg selv. 

Noe av det viktigste for mange foreldre er å lære barna hvordan de kan kjenne og stå opp for egne behov. Det mange glemmer eller ikke vet er at den beste måten å gjøre dette er ved å først ta vare på seg selv og eget parforhold. «Ta på egen oksygenmaske først», som de sier i sikkerhetsgjennomgangen på flyet. Ved å ta vare på parforholdet og seg selv, lærer foreldre barna hvordan de selv kan ta vare på seg selv og hvordan de kan være i relasjoner uten å sette andre foran seg selv og egne behov.

Parforholdet i småbarnstiden

Mange par opplever at det å få barn er en slags ekstremsport for forholdet. Overgangen er stor fra å være kun to, som har mye fritid både til dere selv og til hverandre, til å sammen ha ansvar for en eller flere barn døgnet rundt.

Det å bli foreldre er for mange både utrolig fint og utrolig tøft. Noen kan føle at de mister seg selv og partner litt til den lille, som tar regi av livet både på dag- og nattetid.

Noen par opplever at ulikhetene dem i mellom blir tydeligere i småbarnstiden. Kanskje gjør mangelen på søvn og egentid at du får mindre å gå på og har mindre å gi til din partner. Det kan kjennes sårt både for deg og for din partner. Nærheten dere hadde før barn blir ofte et savn, men er ikke alltid like lett å forstå eller å sette ord på. I parterapi kan dere få hjelp til å forstå hverandre i dette og å bygge opp igjen den nærheten som er så viktig i et godt parforhold.

Ofte handler mye av fokuset i parterapi om nettopp det å finne tilbake til hverandre som kjærester.

Mange par i opplever i småbarnsfasen at livet blir som et slags maskineri. Parforholdet blir til et AS som skal fungere optimalt. Karrierer, barnehage eller skole, fritidsaktiviteter og sosialt liv skal alt passe inn i en travel kalender. Mange setter i denne perioden kjærestelivet «på vent». Det kan være viktig å snakke om og tilpasse forventningene til kjæresteforholdet i en hektisk småbarnsfase. Kanskje er det ikke realistisk å forvente like stor grad av romantisk og egentid i en periode. Samtidig er det avgjørende for en relasjon at den ikke blir tatt for gitt for lenge. 

I parterapi møter vi mange som har satt seg selv og/eller forholdet for lenge på vent. Noen par trenger da å bli litt kjent på nytt. De kan da ha behov for å snakke om forventninger, ønsker, skuffelser og drømmer for å så å på ny sette kursen mot livet videre sammen. Mange har nytte av å få hjelp av en parterapeut eller psykolog i denne fasen.

Kommunikasjon i etterkant av et brudd

Dersom bruddet er et faktum i et parforhold med barn trenger barna at dere kommuniserer på en respektfull og trygg måte med hverandre. Noen forhold kan ikke reddes og noen ganger kan det være helt riktig å avslutte et forhold, selv om paret har barn sammen. Vår erfaring tilsier at det aller mest avgjørende for hvor vanskelig bruddet blir for barna er i hvilken grad foreldrene klarer å ha en god kommunikasjon sammen etter bruddet. Dersom dere av ulike årsaker ikke klarer dette kan det være mye å hente på å få hjelp av an parterapeut til dette.

Parforholdet når barna flytter ut

For de fleste par er det en stor overgang i livet når barna flytter ut. Dere får mye mer tid til hva dere selv ønsker å bruke livet på. Det samme gjelder for parforholdet. En del par opplever at denne perioden gir rom for en ny epoke i parforholdet. Kanskje får dere nå tid og mulighet til å utforske deler av livet som lenge har stått på vent grunnet bar og familieliv?

Vi som jobber med parterapi opplever at dette også er en krisetid for mange par. Mange opplever at relasjonen har endret seg gjennom perioden med hjemmeboende barn. En del gruer seg til å bli igjen «alene» med partner i et forhold som ikke lenger kjennes levende og spennende. Noen har kanskje utsatt det å ta tak i parforholdet, «lukket øynene» for parproblemene og latt familielivet ta alt fokus. I parterapi har mange par i denne fasen av forholdet behov for å rense opp i gamle emosjonelle sår, lufte frustrasjoner, bli kjent med hverandre og hverandres drømmer på nytt, for sammen å sette en ny kurs for livet videre.

Parterapi etter utroskap

Et av de største tillitsbruddene i et parforhold er at en av partene er utro. Det finnes mange former for utroskap. Det kan være fysisk eller psykisk, foregå over kort eller lengre tid, være spontant eller planlagt. Felles for utroskap er at den som er utro tråkker over noen grenser og gjennom det misbruker den andres tillit. Mange par oppsøker parterapi i perioden etter at utroskap er oppdaget eller på andre måter har kommet frem.

Vi som jobber med par opplever at mange blir overrasket over sin egen reaksjon etter at man har oppdaget utroskap. Det som før man opplevde det en del ble oppfattet som en klar sak, er ofte mer kompleks når det gjelder en selv. Noen står for en nulltoleranse og et brudd i etterkant av utroskap.
Det er også mange som ønsker å forsøke å jobbe med forholdet for forstå hverandre bedre og gjenopprette tillit i paret.

Dersom man i paret bestemmer seg for å jobbe med forholdet etter utroskap må man ofte gjennom flere faser. Rekkefølgen på fasene er kan variere. Partneren som har blitt utsatt for utroskap må gjerne gjennom en sjokkfase. Her er følelser som sorg, sinne og frykt vanlige følelser. I denne fasen er det viktig at den som har vært utro støtter sin partner og forsøker å forstå og være tålmodig i hva partneren opplever.

Jo mer paret kan snakke sammen om hva som førte til utroskapet, jo større grunn har den bedratte til å stole på at dette ikke il gjenta seg.

Få hjelp etter utroskap

Mange som har vært utsatt for utroskap får et nærmest uvtømelig behov for å forstå alt rundt affæren. Noen vil gjerne ha alle detaljer om det som har skjedd. Det er mye som tyder på at jo mer åpen partner er jo raskere vil denne fasen gå over og gi mulighet for å gå inn i en fase av å nærme seg hverandre, skape ny tillit og sammen bygge forholdet på nytt.

I parterapi ser vi at dette er typiske faser i etterkant av utroskap, men at alle par er ulike, og dermed at alle også reagerer ulik og har ulike behov. Vi er der for dere gjennom dette slik at begge parter blir ivaretatt og forstått. Vi vet at det er mulig å bygge opp igjen tillit og et godt forhold etter tillitsbrudd, men at det tar tid og krever hardt arbeid og tålmodighet fra begge parter.

Forstå og komme seg ut av fastlåste konfliktmønstre

Det er vanlig at man har konflikter i et parforhold. Det er ikke antall konflikter som avgjør om man har et godt forhold eller ikke. Men dersom man er i et forhold med mye konflikter er det avgjørende at man klarer å jobbe seg gjennom konfliktene slik at de ikke eskalerer unødvendig og at man i
etterkant klarer å reparere det man eventuelt har ødelagt i en konflikt. Reparasjon handler stor grad om å si unnskyld på en måte som gjør at partner føler seg sett, forstått og at vedkommende får tillit til at du tar svar og gjør alt i din makt for at det ikke skal gjenta seg.

Mange par kan trenge hjelp av en god parterapeut til å bli bedre på nettopp disse trinnene i hva vi kan kalle «konfkliktdansen». I parterapi jobber vi med å utforske parets vanlige trinn i konflikt og hvilke følelser, lengsler og behov som ligger bak hendelsene og ordene som fører til konflikt. For mange par kan det å bedre forstå egne og partners egentlige behov og lengsler, gjøre det lettere å ta et steg tilbake og forstå, heller enn å reagere impulsivt neste gang konflikten dukker opp. 

Gjennom å forstå hverandre bedre kan paret sammen opptre som et team i en felles kamp mot deres eget konfliktmønster (også kalt parets «konfliktmonster»).

Forstå hverandres kjærlighetsspråk

Vi har alle behov for å føle kjærlighet fra vår partner. Men måten vi forventer å bli vist kjærlighet kan variere mye. Det mest nærliggende for oss er ofte å vise kjærlighet til partneren vår på en måte som vi selv er vant med å motta kjærlighet på. Ofte henger dette sammen med hvordan vi selv ble vist kjærlighet i vår oppvekst.

De vanligste kjærlighetsspråkene er Tid, Ord, Gaver, Fysisk nærhet. Les mer om kjærlighetsspråk i artikkelen om dette, (Gottmann)

Dersom vårt kjærlighetsspråk er annerledes enn partneren vårt sitt, blir det ofte misforstått elle ikke forstått i det hele tatt. Da kan vi risikere å pøse på med kjærlighet som aldri egentlig blir oppfattet som kjærlighet. I parterapi kan dere få hjelp med å utforske deres eget og partnerens

kjærlighetsspråk. Dette kan gjøre det enklere å både vise kjærlighet til partneren og forstå når partneren din viser kjærlighet til deg.

Hvordan finne en god parterapeut i Oslo og Bærum

Det finnes mange terapeuter og parterapeuter i Oslo, Bærum og omegn. Mange synes naturlig nok det er vanskelig vite hvordan man skal gå frem for å finne den som passer til seg. I par er man også to parter, og dermed naturlig nok avhengig av at begge partene føler seg vel og ivaretatt av
terapeuten.

På familevernskontoret kan du få god kommunalt hjelp. Dersom dere er i en brudd fase og har barn, skal dere uansett ha mén eller flere timer hos familievernkontoret til såkalt «mekling». Der får dere hjelp til å snakke om hvordan dere best kan samarbeide rundt barna.

Kommunal eller privat parterapi?

Mange kontakter oss dersom de opplever at det er lang ventetid i det offentlige eller dersom de opplever at de ikke blir prioritert i det offentlige. En del ønsker også å gå i parterapi fremfor den kommunale tjenesten. Våre psykologer og parterapeuter tilbyr rask og god hjelp til dere som par.
Dere kan kontakte oss enten dere er i en krisetid eller dere ønsker å jobbe med å foreldre parforholdet.

Hos oss i Bekkestuapsykologen har de psykologene som jobber med par lang erfaring med dette. Vi har som mål å møte, lytte til og respektere begge partene paret. Bestill gjerne time og møt oss til en første samtale. Sammen med dere finner vi veien videre for dere.

«Hos oss er det du som står i fokus»

Psykologene for parterapi

Familieterapeut (i permisjon)
Psykologspesialist i familiepsykologi