Foreldreveiledning

Psykologer og parterapeuter midt i Bærum Ingen henvisning nødvendig

De fleste foreldre synes iblant at det er en krevende oppgave å være forelder. For mange er det særlig utfordrende å møte sitt barns gjentakende utfordrende atferd og vanskelige følelser på en god måte. 

Det vekker mange følelser hos oss som foreldre når barnet vårt ikke møter oss slik at vi forstår dem. Når vi selv er slitne og lei er det ofte vanskelig å handle gjennomtenkt og veloverveid. Samtidig henger måten vi forholder oss til barnas følelser sammen med hvordan vi selv har blitt møtt på våre følelser i oppveksten. 

Som forelder kan det kjennes håpløst og svært frustrerende å sitte fast i et mønster som fører motsatt vei av det man ønsker for sitt barn.

Hos Bekkestuapsykologen har vi lang erfaring med å hjelpe foreldre å hjelpe seg selv og eget barn, via foreldreveiledning.

Innholdsoversikt

Løse relasjonelle vansker

I foreldreveiledning treffer vi dere foreldre sammen til samtaler rundt hvordan dere kan forstå og møte barnets følelser på en god måte. Vi kan hjelpe med blant annet å redusere angst hos barn. Gjennom å få hjelp til å forstå barnets reaksjonsmåter og væremåte, kan dere også mye handle om å løse relasjonelle vansker og sette virkningsfulle grenser for barnet eller ungdommen.

Sette sunne grenser for barnet eller ungdommen

Det å sette grenser kan for mange være vanskelig i perioder. Det kan oppleves som at barnet ikke spiller på lag med deg, man kan bli redd for å bli avvist, være for streng eller urimelig. En del kan tendere mot å bli for strenge, mens andre blir for ettergivende i grensesetting. Begge ytterkantene kan oppleves utydelig og uttrykt for barnet. 

Sammen med dere hjelper vi dere å forstå hvordan nåværende grensesetting virker inn på barnet. Kanskje kan det være andre og bedre måter å møte barnet på i den krevende grensesettingen. 

Måten vi møter barnas følelser henger sammen med hvordan vi forholder oss til våre egne

Hvordan du møter dine barns følelser henger sammen med hvordan du møter dine egne følelser. Igjen handler hvordan du møter egne følelser sammen med hva du selv er vant med og har opplevd. 

Ved å bli kjent med din egen og din partners emosjonelle foreldrestil kan du lettere forstå hvordan dette virker inn på ditt barn når det står i sterke følelser. I tillegg jobber vi aktivt med å forstå hva barnet prøver på gjennom sin atferd og hvordan dere som foreldre kan hjelpe dem bedre med å oppnå nettopp det de og dere ønsker.

Styrk det relasjonelle båndet med barnet ditt

Noe av det viktigste for alle foreldre er å kjenne seg nær og trygg på båndet til sitt eget barn. Derfor er også noe av det mest frustrerende for mange når du merker at båndet svikter. Det er ikke mye som kan skape så stor grad av hjelpeløshet som når vi opplever at vi ikke kan hjelpe vårt eget barn. 

Via foreldreveiledning får dere trent opp et felles språk for vanskene. Dere får hjelp med å forstå både dere og barnet i deres samspill sammen. Målet er at dette kan skape endringer i retning av sterkere og tryggere bånd og økt forståelse av eget barn.

«Hos oss er det du som står i fokus»

Psykologene for foreldreveiledning

Psykologspesialist i familiepsykologi
Psykolog og Doktorgradsstipendiat
Familieterapeut (i permisjon)