Kognitiv atferdsterapi (KAT/CBT)

identifisere og endre negative tankemønstre og atferdsmønstre

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en form for psykoterapi som fokuserer på å identifisere og endre negative tankemønstre og atferdsmønstre som kan bidra til blant annet stress, depresjon, angst og lav selvfølelse. Denne tilnærmingen bygger på ideen om at våre tanker, følelser og atferd er gjensidig påvirket, og at endringer i ett område kan føre til endringer i de andre.

Identifisering og utforskning av tanker

I kognitiv atferdsterapi jobber terapeuten tett med klienten for å identifisere og utforske negative tanker og overbevisninger som kan opprettholde eller forverre deres psykiske tilstand. Dette kan inkludere tanker om egen utilstrekkelighet, feilaktig antagelse om fare eller katastrofetenkning. Gjennom en prosess med kognitiv restrukturering lærer klienten å utfordre og erstatte disse negative tankemønstrene med mer realistiske og hensiktsmessige alternativer.

I tillegg til å arbeide med tanker, innebærer kognitiv atferdsterapi også å utforske og endre problematisk atferd. Dette kan omfatte å identifisere unngåelsesatferd som opprettholder angst eller depresjon, og gradvis eksponere klienten for disse situasjonene for å lære dem mestringsteknikker og redusere fryktresponsen.

Hva gjør psykologen?

Når det gjelder stress, depresjon, angst og selvfølelse, bruker psykologen ved Bekkestuapsykologen kognitiv atferdsterapi som en sentral tilnærming i terapien. For stress kan klienten lære å identifisere og utfordre stressende tanker og adferdsmønstre, og lære stressmestringsteknikker for å håndtere belastende situasjoner mer effektivt.

For depresjon vil terapeuten hjelpe klienten med å identifisere negative tanker om seg selv, andre og fremtiden, og arbeide med å erstatte dem med mer realistiske og positive tanker. Gradvis eksponering for aktiviteter som tidligere har gitt glede eller tilfredshet kan også være en del av terapien.

Hva kan man lære?

I tilfelle angst vil klienten lære teknikker for å takle og mestre angstutløsende situasjoner gjennom eksponeringsterapi og lære avslapningsteknikker for å redusere fysiologiske symptomer på angst.

Når det gjelder selvfølelse, vil klienten arbeide med å identifisere og utfordre negative selvoppfatninger og erstatte dem med mer realistiske og positive tanker om seg selv. Terapeuten kan også utforske tidligere erfaringer og mønstre som har påvirket klientens selvfølelse og jobbe med å endre dem.

Gjennom bruk av kognitiv atferdsterapi hos Bekkestuapsykologen er målet å gi klientene verktøyene de trenger for å håndtere og overvinne sine psykiske utfordringer, og oppnå en bedre livskvalitet og trivsel.

«Hos oss er det du som står i fokus»

Psykologene for EFT terapi

Psykologspesialist i familiepsykologi
Familieterapeut (i permisjon)