Emosjonsfokusert parterapi (EFT-C)

For å fremme terapeutisk vekst og endring

Emosjonsfokusert parterapi (EFT-C) er en anerkjent tilnærming innenfor parterapi som fokuserer på å forbedre emosjonell tilknytning og kommunikasjon mellom partnere. Hos Bekkestuapsykologen anvender vi spesifikt EFT-C (Emotions Focused Therapy for Couples), en tilpasset versjon av EFT som er skreddersydd for parterapi.

EFT-C legger vekt på å identifisere og utforske de underliggende følelsene og behovene som ligger til grunn for konflikter og utfordringer i et parforhold. Terapeuten hjelper parene med å gjenkjenne og uttrykke disse følelsene på en trygg og konstruktiv måte, slik at de kan oppnå dypere forståelse og tilknytning til hverandre.

Innholdsoversikt

Hva jobber man mot?

En sentral del av EFT-C er å arbeide med parterapeutisk trygghet og tilknytning, der terapeuten skaper et støttende og ikke-dømmende miljø der parene kan utforske sine følelser og opplevelser. Dette innebærer å hjelpe parene med å utvikle emosjonell regulering og empati overfor hverandre, slik at de kan kommunisere mer åpent og ærlig.

Hva kan man forvente?

I løpet av terapiforløpet bruker vi ulike teknikker og øvelser for å styrke tilknytningen og kommunikasjonen mellom partnerne. Dette kan inkludere rollespill, utforskning av følelsesmessige reaksjoner og arbeid med å identifisere og endre negative mønstre i kommunikasjonen.

Utforskning av følelser og relasjoner

Gjennom EFT-C får parene muligheten til å utforske og forstå sine følelsesmessige reaksjoner og behov på en dypere nivå. Dette bidrar til å fremme en tryggere tilknytning og mer tilfredsstillende relasjon mellom partnerne.

Vår målsetting

Hos Bekkestuapsykologen tilbyr vi EFT-C som en effektiv tilnærming til parterapi, og vi er opptatt av å skape et støttende og trygt miljø der parene kan utforske og styrke sin tilknytning til hverandre. Vår målsetting er å hjelpe par til å oppnå dypere forståelse, tilknytning og tilfredshet i sine forhold.

«Hos oss er det du som står i fokus»

Psykologene for EFT terapi

Psykologspesialist i familiepsykologi
Familieterapeut (i permisjon)