Mindfulness-basert terapi

oppmerksomhet overfor øyeblikkets konkrete aspekter

Mindfulness innebærer trening i å være til stede i nuet og legger vekt på direkte erfaring. Dette bidrar til en forsterket oppmerksomhet overfor øyeblikkets konkrete aspekter, snarere enn å vurdere, dømme eller forøke å fjerne det en opplever. Slik kan individet utvikle en evne til å beskue tanker og følelser som hendelser i sinnet, snarere enn faktiske sannheter. Evnen til slik vennlig tilstedeværelse er en ressurs alle innehar, og som kan utvikles gjennom trening.

Hvordan ta i bruk mindfulness?

Behandlingen kan være mindfulness-basert eller mindfulness-informert, avhengig av hvor stor rolle mindfulness spiller i forløpet. I mindfulness-basert terapi møter klienten en behandler som selv praktiserer daglig meditasjon, og som daglig møter på, og trener på å forholde seg til, livets katastrofer og gleder. Terapeuten benytter mindfulness i møte med klienten, hvilket så ligger til grunn for hvordan hun/han lytter eller forholder seg til vedkommende. Mindfulness kan også introduseres som formelle og uformelle øvelser for klienten i dennes arbeid med å åpne opp for egen erfaring. I flere terapiforløp finner man klienter som er mer nysgjerrige og som etterspør verktøy for å håndtere ulike livsutfordringer. Her kan terapeuten tilby både erfarings- og forskningsbasert psykoedukasjon, og det kan planlegges for en mer strukturert mindfulness-basert tilnærming. 

Psykologspesialist

Cecil Ringdal Wiel, psykologspesialist ved Bekkestuapsykologen, går nå mindfulness instruktørutdanning, og vil på sikt tilbyd MBSR (stressreduksjon) og MBCT (tilbakevendende depresjon) kurs ved Bekkestuapsykologen. Hun har p.t. underliggende en mindfulness-basert/informert tilnærming i sine terapiforløp.

Les mer om hva mindfulness er: link til mindfulness-basert terapi tekst blogg

«Hos oss er det du som står i fokus»

Psykologene for EFT terapi

Psykologspesialist i familiepsykologi
Familieterapeut (i permisjon)