Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT)

å akseptere de uunngåelige vanskelighetene i livet

Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) er en form for kognitiv atferdsterapi som fokuserer på å hjelpe enkeltpersoner med å akseptere de uunngåelige vanskelighetene i livet og å forplikte seg til å handle i tråd med sine verdier og mål. Denne tilnærmingen tar utgangspunkt i ideen om at smerte og lidelse er uunngåelige deler av det å være menneske, og at forsøk på å kontrollere eller unngå disse følelsene ofte fører til mer lidelse. I stedet for å kjempe mot eller undertrykke vanskelige tanker og følelser, oppmuntrer ACT en person til å akseptere dem som en naturlig del av livet.

Sentrale prinsipper i ACT:

  1. Aksept: Dette innebærer å lære å akseptere indre opplevelser som angst, tristhet eller smerte, uten å forsøke å undertrykke eller kontrollere dem.

 

  1. Forpliktelse: Dette handler om å identifisere ens verdier og mål i livet, og å forplikte seg til å handle i tråd med disse, selv når det oppstår vanskeligheter.

 

  1. Bevissthet: Dette innebærer å være til stede i øyeblikket og observere ens tanker og følelser uten å dømme dem eller bli fanget opp i dem.

 

  1. Nåtid: Å fokusere på å handle her og nå, i stedet for å bli revet med av bekymringer om fortiden eller fremtiden.

 

  1. Distanse: Dette handler om å løsne båndene mellom tanker og følelser slik at de ikke styrer ens oppførsel og handlinger.

 

  1. Selvet som kontekst: Dette innebærer å utvikle en mer fleksibel forståelse av selvet som skiller seg fra ens tanker og følelser.

Hva jobber man seg mot?

Hos Bekkestuapsykologen implementerer noen av psykologene disse prinsippene i sitt arbeid. De legger vekt på å skape et trygt og støttende terapeutisk miljø der klienter oppmuntres til å utforske og akseptere sine tanker og følelser uten å dømme dem. Gjennom samtaler og øvelser oppfordres klientene til å identifisere sine verdier og mål, og til å forplikte seg til å handle i samsvar med disse, selv når det oppstår vanskeligheter. Psykologene bruker også ulike teknikker for å hjelpe klienter med å utvikle bevissthet og akseptere øyeblikket, samt å utforske og distansere seg fra destruktive tankemønstre.

«Hos oss er det du som står i fokus»

Psykologene for EFT terapi

Psykologspesialist i familiepsykologi
Familieterapeut (i permisjon)