Utviklingspsykologi

Dette kurset gir deg råd og veiledning om barns behov for informasjon og sammenheng i vanskelige perioder for foreldre. Kurset er forankret i utviklingspsykologi samt en helhetlig forståelse av stress og belastning.

Alle foreldre går gjennom strevsomme perioder – hva er lurt å si til barna sine da?

Barn er det aller kjæreste vi har. Når man står i noe vanskelig – hva trenger barn av oss voksne da? Og hva gjør det å stå i for mye med foreldrerollen vår? Det fineste foreldre gjør for barna sine er å også ta vare på seg selv. Gjør man det, er det lettere å håndtere alt man møter i hverdagen med barnet. Men hva betyr det å ta vare på seg og hvordan får man det til i praksis i vanskelige perioder?
Dette kurset gir deg råd og veiledning om barns behov for informasjon og sammenheng i vanskelige perioder for foreldre. Kurset er forankret i utviklingspsykologi samt en helhetlig forståelse av stress og belastning.
Kurset har to mål. Det første er å styrke deg til å konkret oversette disse rådene i den hverdagen du står i, og slik å skape et rom for deg til å snakke med barnet ditt om det som er vanskelig.
Det andre målet går på informasjon om hva for mye belastninger gjør med oss fysisk og psykisk, samt konkrete råd om selvivaretagelse med fokus på hva det betyr for deg i det du står i.