Anne Svendsen

Psykologspesialist i familiepsykologi

Individualterapeut og parterapeut. Anne er psykologspesialist, utdannet ved universitet i København og med spesialisering i familiepsykologi. Hun har også videreutdanning innenfor kognitiv terapi. Anne har bred erfaring fra både kommunal- og spesialisthelsetjeneste (sorg, belastninger, stress, angst/depresjon, arbeidsliv, selvfølelse samt familiedynamikk, livskriser og relasjoner).
Hun har en helhetlig forståelse av psykisk helse og opptatt av å se mennesker i lys av de situasjoner de til enhver tid står i. I terapirommet er hun opptatt av å skape endring via meningsfylte samtaler og tilpasser metode og intervensjon til personen(e) hun møter. Anne tilbyr terapi for unge og voksne samt parterapi. Hun har også lengre erfaring med undervisning, kursutvikling og foredragsvirksomhet. 
 
Anne jobber på dagtid og tilbyr også timer ettermiddag/kveld.