Anne Svendsen

Psykologspesialist i familiepsykologi

Psykologspesialist i Familiepsykologi| Par- og familieterapeut |

Jeg er individualterapeut og parterapeut og har bred erfaring fra både kommunal- og spesialisthelsetjeneste (sorg, belastninger, stress, angst/depresjon, arbeidsliv, selvfølelse samt familiedynamikk, livskriser og relasjoner). Jeg har en helhetlig forståelse av psykisk helse og opptatt av å se mennesker i lys av de situasjoner de til enhver tid står i. I terapirommet er jeg opptatt av å skape endring via meningsfylte samtaler og tilpasser metode og intervensjon til personen(e) jeg møter. Jeg tilbyr terapi for unge og voksne samt parterapi. Jeg har også lengre erfaring med undervisning, kursutvikling og foredragsvirksomhet.

Jeg jobber primært på dagtid, men tilbyr også timer ettermiddag/kveld etter avtale.