Psykodynamisk terapi

utforske ubevisste tanker, følelser og mønstre

Psykodynamisk terapi er en terapeutisk tilnærming som har sine røtter i Freudiansk psykoanalyse, men har utviklet seg og blitt tilpasset gjennom årene. Den fokuserer på å utforske ubevisste tanker, følelser og mønstre som påvirker en persons nåværende atferd og relasjoner. I psykodynamisk terapi betraktes psykiske problemer som resultatet av tidlige opplevelser og relasjoner, og terapeuten søker å hjelpe klienten med å forstå og bearbeide disse underliggende dynamikkene.

Hva gjør man?

I terapien vil psykologen bruke ulike teknikker og tilnærminger for å utforske klientens ubevisste materiale. Dette kan inkludere fri assosiasjon, hvor klienten uttrykker tanker og følelser som kommer opp spontant uten redigering eller filter. Drømmetydning kan også være en del av prosessen, der terapeuten og klienten utforsker symboler og betydninger i klientens drømmer for å få innsikt i deres ubevisste tanker og ønsker.

Hva gjør terapeuten

Terapeuten vil også se på klientens nåværende atferd og relasjoner for å identifisere mønstre og dynamikker som kan stamme fra tidligere erfaringer og relasjoner. Gjennom denne bevisstgjøringsprosessen får klienten muligheten til å utforske og forstå de underliggende årsakene til deres problemer og utfordringer.

variasjon fra person til person

Når det gjelder hvordan psykodynamisk terapi oppleves av klienten, kan det variere fra person til person. Noen klienter kan oppleve det som utfordrende å utforske og konfrontere ubevisste tanker og følelser, spesielt hvis de involverer smertefulle eller vanskelige opplevelser fra fortiden. På den annen side kan det å få innsikt i disse underliggende dynamikkene også være frigjørende og gi klienten muligheten til å løse opp i mønstre som har holdt dem tilbake.

Hva kan man oppnå?

Klienten kan oppleve en dypere forståelse av seg selv og deres relasjoner, samt en økt evne til å håndtere utfordringer og konflikter på en mer hensiktsmessig måte. Selv om terapien kan være utfordrende og følelsesmessig krevende til tider, kan den også være en kraftig kilde til personlig vekst, helbredelse og transformasjon.

«Hos oss er det du som står i fokus»

Psykologene for EFT terapi

Psykologspesialist i familiepsykologi
Familieterapeut (i permisjon)