Metakognitiv terapi

å takle og overvinne ulike psykologiske utfordringer

Metakognitiv terapi er en effektiv tilnærming som brukes av noen av psykologene hos Bekkestuapsykologen for å hjelpe klienter med å takle og overvinne ulike psykologiske utfordringer. Denne terapiformen fokuserer på å utforske og endre klientens tenkemønstre, særlig de knyttet til deres egne tanker og bekymringer.

Gjennom metakognitiv terapi oppmuntres klienten til å bli mer bevisst på sine egne tanker og følelser, samt å utforske hvordan disse tankene påvirker deres opplevelse av situasjoner og følelsesmessige reaksjoner. Terapeuten hjelper klienten med å identifisere negative tankemønstre og utfordrer dem aktivt for å endre dem til mer realistiske og konstruktive tanker.

Hva er målet?

Én av de viktige aspektene ved metakognitiv terapi er å lære klienten strategier for å håndtere bekymringstanker og unngå å bli fanget i en negativ tankefelle. Dette kan inkludere teknikker som å utforske alternative perspektiver, utfordre overdrevne bekymringer, og praktisere oppmerksomt nærvær for å regulere følelser.

For klientene kan opplevelsen av å delta i metakognitiv terapi være utfordrende, men også svært givende. Mange klienter rapporterer en økt bevissthet om sine egne tankeprosesser og en følelse av kontroll over sine følelser og reaksjoner. Gjennom terapiforløpet opplever mange klienter en gradvis reduksjon i angst, depresjon eller andre psykologiske symptomer, samt en økt evne til å håndtere stressende situasjoner på en mer hensiktsmessig måte.

I tillegg til å adressere konkrete symptomer, fokuserer metakognitiv terapi også på å styrke klientens generelle mestringsevner og øke deres evne til å takle fremtidige utfordringer på en adaptiv måte. Dette gjør terapiformen til et verdifullt verktøy for langsiktig psykologisk velvære og livskvalitet.

«Hos oss er det du som står i fokus»

Psykologene for EFT terapi

Psykologspesialist i familiepsykologi
Familieterapeut (i permisjon)