Samtaleterapi

Psykologer og parterapeuter midt i Bærum Ingen henvisning nødvendig

Du er hjertelig velkommen til å bestille time til terapi hos en av våre psykologer. Hos Bekkestuapsykologen har vi lang erfaring med å jobbe med terapi med voksne. Vi jobber med mange typer problemstillinger og psykiske vansker. 

Dersom du lurer på terapi kan være noe for deg så er du velkommen til å bestille time. Sammen med deg vil vi lande på hvordan vi kan jobbe med det du har behov for å få hjelp med. Dersom det vurderes at du kan få bedre hjelp et annet sted enn her, vil vi bistå med å finne riktig sted og eventuell henvisning dit.

Innholdsoversikt

Er psykolog riktig for deg?

De fleste av oss kan komme til perioder i livet der vi kan trenge litt ekstra hjelp. For noen kan det være riktig å oppsøke psykolog i slike perioder. Det å oppsøke en psykolog kan for noen være en høy terskel og noe man lenge har kviet seg for lenge før man tar kontakt. Andre igjen har lavere terskel for å kontakte oss. Vi tror på at pasienten selv er ekspert på sitt eget liv, og vi ønsker alle som kan tenke seg at de kan ha utbytte av å snakke med er profesjonell og nøytral samtalepartner, velkommen til å bestille time hos oss.

Hvordan finne rett psykolog?

Når du først har bestemt deg for å oppsøke en psykolog med vanskene dine, er det så klart viktig å finne riktig psykolog. Noe av det viktigste for utfallet av terapien er nemlig at du opplever at du får tillit til psykologen. Vi vet at det er sårbart å gå i terapi og å kanskje dele noe av det vanskeligste i livet med en annen som du ikke kjenner fra før av. Derfor jobber legger vi vekt på å å møte deg på en god måte og at du skal god og trygg atmosfære hos oss.

Du kan lese om terapeutene på nettsiden vår. Det kan gi deg en pekepinn på hva terapeuten er opptatt av og hvordan hun/han jobber. Hos oss har alle som tilbyr terapi til voksne bred erfaring innen de fleste problemstillinger. I tillegg har de fleste av oss videreutdanninger innen ulike terapiretninger. Vi er alle godt skolert og har erfaring med å jobbe med vanlige psykiske problemstillinger for voksne. Hos oss skal du være trygg på at du blir møtt på en trygg, ivaretakende og profesjonell måte.

Den viktigste måten å finne rett terapeut til deg er nok oftest å treffes til en førstegangssamtale. Da vil du ofte raskt kjenne på om du får tiltro til at denne personen kan hjelpe deg med det du ønsker. Du er selvfølgelig også velkommen til å kontakte oss for å få hjelp med å velge en behandler som kan passe til deg.

Førstegangssamtalen

I første terapitimen vil vi bruke tid på å forstå deg og dine vansker slik at vi sammen kan legge opp en plan for videre behandling. Noen ganger kan det være nyttig å bringe inn andre som du kan ha relasjonelle vansker med til en eller flere samtaler. Dersom dine vansker i hovedsak dreier seg om parforholdet ditt kan dette jobbes med enten i individuelle samtaler eller ved at dere sammen bestiller time til parterapi.

Det er psykologens ansvar å møte deg på en tillitsfull og ansvarlig måte og å gi deg informasjonen du har behov for slik at du kan kjenne på om du får tro på at du kan få hjelp med det du trenger. I denne prosessen kan det for noen være behov for å prøve seg litt frem.

De første timene vil handle mye om å danne er god relasjon mellom deg og psykologen. Først når du føler deg trygg og ivaretatt kan dere utforske og jobbe det du strever med og få nytte av de terapeutiske intervensjonene psykologen kan tilby.

Hos oss i Bekkestuapsykologen er terapeutene bred utdanning og erfaring innenfor de fleste områder av psykisk helse. Vårt mål er å skape en trygghet i terapirommet slik at du opplever deg ivaretatt og sett og forstått.

Hva gjør man hos en psykolog?

Det kan være mange grunner til at man oppsøker en psykolog. Derfor kan det også være mange måter å jobbe på i terapirommet. Det vanligste er at man bruker de første samtalene på å bli kjent, forstå hva du som pasient ønsker å jobbe med og å legge en plan for hvordan vi kan jobbe med det du ønsker hjelp med.

Det er stor variasjon i hvor mange timer man trenger hos en psykolog. Generelt kan man kanskje si at det kan være et raskere forløp å jobbe med en relativt nyoppstått krise her og nå, og at det kan være lengre prosess å komme seg ut av mønstre som har plaget oss gjennom en lengre del
av livet.

Et terapiforløp kan vare fra 5-10 samtaler og opp til flere år. En hovedregel er at god terapi ikke er en såkalt «quick fix», men noe som ofte tar litt tid. Som vi vet er en «gammel vane vond å vende». Dersom terapien skal endre noe på et grunnleggende og varig plan trengs det ofte litt tid i terapi for å etablere nye gode mønstre.

Hva kan en psykolog hjelpe deg med?

Psykologen kan hjelpe deg å sette ord på og sortere noe som er vanskelig å håndtere på egen hånd. Det kan for eksempel være fastlåste følelser som sorg, sinne, frykt, angst eller tristhet. Noen ganger er det tilstrekkelig å snakke om og få bekreftelse fra en nøytral samtalepartner på at det du kjenner på gir mening. Andre ganger kan det være behov for å utforske mer rundt hva et uhensiktsmessig handlingsmønster kommer fra. De fleste av oss har med oss ulike erfaringer fra bardom og oppvekst som fortsatt preger oss når vi er voksne. Dersom de i dag setter en stopper for god psykisk helse kan det være nyttig å jfrostå og jobbe med i terapirommet.

Hvordan jobber en psykolog?

Psykologene i Bekkestuapsykologen jobber med flere ulike terapimetoder. Det er vanlig at psykologer er skolert til å bruke ulike terapimetoder til ulike problemstillinger, men at de i hovedsak er utdannet eller mest inspirert av én terapiretning. Det er psykologens ansvar å jobbe etter den terapimetoden som gir mest mening til enhver situasjon og person. Du kan være trygg på at
psykologen guider deg til det som gir mest mening i din situasjon. Spør gjerne psykologen din dersom du er nysgjerrig på hvilken fagretning hun/han jobber mest ut fra.

Hva er vanlige temaer og problemstillinger for et terapiforløp hos psykolog?

Temaene i en time hos psykologen kan variere veldig. Fellesnevneren er at det handler om psykiske eller psykiske- og kroppslige plager som du trenger hjelp med. Eksempler på hva vi jobber mye med er ulike typer av angst, depresjon og nedstemthet, relasjonelle vansker, parproblemer, sinne, tristhet, fastlåste følelser, traumer, livskriser, lav selvfølelse, rusproblemer, kroppslige plager og smerter, utroskap i parforhold.

Dersom du lurer på om din problemstilling er noe vi kan jobbe med er det bare å ta kontakt med oss så finner vi ut av det sammen med deg.

Trenger du å forberede noe før en psykologtime?

I hovedsak trenger du ikke forberede deg til en psykologtime. Før første gang du kommer kan det likevel være greit å ha tenkt gjennom noen situasjoner der vanskene din spiller seg ut.

«Hos oss er det du som står i fokus»

Psykologene for terapi med voksne

Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi
Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi
Familieterapeut (i permisjon)
Psykologspesialist i familiepsykologi