Psykolog for barn

Barn i barneskolealder

Psykologhjelp til ditt barn via veiledning av deg som forelder
I Bekkestuapsykologen jobber vi ikke direkte i terapirommet med barn i barneskolealder. Måten vi jobber med barn er via Foreldreveiledning

I foreldreveiledning hjelper vi foreldre til å selv hjelpe sitt eget barn. Dette er fordi vi vet at foreldrene alltid vil være barnas viktigste ressurs, de de aller helst ønsker å knytte det nære, trygge båndet med. I foreldreveiledning hjelper vi dere som foreldre å bedre forstå eget barn og hvordan du kan hjelpe de gjennom vanskelige perioder. 

Det er vondt når vi merker at en av de vi har aller mest kjær strever med psykisk helse. Aller tøffest er det kanskje når det også er et barn som strever, særlig når det handler om angst hos barn.

Du som forelder vil alltid forsøke å gjøre sitt beste, ut fra egne forutsetninger, barnet. Noen ganger kan det likevel kjennes utilstrekkelig og det kan være riktig å søke hjelp fra andre. 

Det er mange som kan være til hjelp for et barn som har det vanskelig. Ofte er nettverket rundt barnet, skole, fastlegen eller helsetjenesten på skolen nærmeste og mest tilgjengelige ressurs for deg og barnet. Vi møter gjerne dere foreldre til samtaler der vi hjelper dere å navigere i systemet eller å forøke å forstå eget barn bedre.

For å bestille time velger du terapitimen som heter Foreldreveiledning i vår online timebestilling.

Les mer om tjenesten Foreldreveiledning hos oss HER

PSYKOLOGENE HOS BEKKESTUAPSYKOLOGEN for Foreldreveiledning

Psykologspesialist i familiepsykologi
Psykolog og Doktorgradsstipendiat
Familieterapeut (i permisjon)