Parkurs – Bufferkurs for par

Gjennom to hele dager vil vi sammen med parene jobbe gjennom 5 temaer som de aller fleste par som har vært sammen en stund strever med. I løpet av disse dagene vil parene både lære mye ny fagkunnskap, få tid til å være sammen og jobbe med oppgaver spesielt knyttet til hva de selv strever med. Det er ingen krav til deling i plenum og vi legger opp til små grupper slik at parene får god individuell oppfølging og mye tid for å jobbe med det som er relevant for dem.

 

Psykologene Eline Balsnæs (t.venstre) og Elisabeth K. Gislerud holser Bufferkurs hos Bekkestuapsykologen

Psykologene Elisabeth K. Gislerud og Eline Balsnæs er begge er sertifiserte Bufferkursholdere. 

Bufferkurset er utviklet spesielt med tanke på de utfordringene par opplever over tid i et parforhold. Kurset legger derfor vekt på å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan vi kan håndtere følelser, konfliktmønstre og de personlighetsforskjellene som viser seg tydeligere over tid.

Bufferkursene henvender seg til par som har vært sammen en stund, og som har kommet så langt i sitt parforhold at de har opplevd at den samme uenigheten, diskusjonen eller konflikten gjentar seg gang på gang, og kanskje den synes fastlåst. Gjennom bufferkurset får deltakerne mulighet til å se de gjentatte konfliktene fra et annet perspektiv, og de får kjennskap til hvordan det er mulig å komme ut av fastlåstheten.

Fokuset på gjentatte konflikter er valgt både fordi det viser seg å være mye større risiko for samlivsbrudd hvis man ikke finner gode måter å leve med disse på, og fordi de forskjellene som bidrar til gjentatte konflikter vil kunne være en kilde til større intimitet og dypere vennskap, hvis paret lærer å utforske dem på en ikke-dømmende måte.

​Da blir ikke partneren en motstander lenger, men en alliert i kampen mot konflikten. En ekstra bonus er at den økte innsikten i hverandres livsverdener skaper samhørighet og mening – og ofte gir en ny gnist i forholdet også.

 

Hvorfor velge dette parkurset?

Bufferkurset for par gir kunnskap og verktøy til å…

  • styrke samholdet og hverdagskjærligheten
  • takle negative følelser og skape positive følelser
  • identifisere konflikmønstre par ofte havner i
  • omforme fastlåste konflikter til håndterbare temaer
  • utforske varige forskjeller på en trygg måte
  • vise kjærlighet på en måte partneren kan ta imot
  • utforske lyst og seksualitet
  • forsones med partneren igjen når det trengs

 

Vi får gjennomgående gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere, fra begge partene i parforholdet.

 

Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere:

«Nyttig, nyttig, nyttig og lærerikt»

«Dette var kjempebra kurs, anbefales!»

«Anbefales alle par for å sette av tid til å bli bedre kjent og få noen verktøy

til å håndtere vanskelige situasjoner»

 

PRIS: Kr 8 900,- per par for hele helgen. Prisen inkluderer kursmateriell, kaffe/te og lunsjservering begge dager.

HVOR: Bekkestuapsykologens lokaler. Nadderudveien 6 a, Bekkestua

PÅMELDING: 

Send mail via linken over med info om deres navn, kontatktinfo og hvilket kurs dere ønsker å melde dere på.

Du kan også sende mail via linken under dersom du ønsker å bli kontaktet for mer informasjon om kurset.

Les mer om kurset i vår artikkel Hva er Bufferkurs for par som du finner under «Kurs» på våre nettsider. Flere referanser og mer informasjon finner du på www.bufferkurs.no

 

I Bufferkurs for par jobber parene seg gjennom 5 hovedområder som skal hjelpe dem på veien mot å komme mer på bølgelengde.

Kursavgiften skal betales i sin helhet senest 2 uker før kursstart. Påmelding er bindende, det vil si at kursavgift ikke refunderes ved avbestilling senere enn 2 uker før kurset. Ved avbestilling tidligere enn 2 uker, før refunderes 50% av kursavgiften. Dette gjelder ved all avbestilling, uavhengig av årsak. Ved avlyst kurs fra arrangøren sin side refunderes kursavgift i sin helhet.