Hvordan fortelle barn om brudd, sykdom og tøffe perioder hos oss foreldre?

Skrevet av: Anne Svendsen, Psykologspesialist i familiepsykologi

Barn er det aller kjæreste vi har. I dag vet vi at de færreste av oss går gjennom livet uten å i perioder kjenne på for mye bekymring, tristhet, vansker med å sette grenser for seg av mange ulike årsaker.  De fleste av oss rammes av livet, noen blodig mer urettferdig enn andre. Hvordan vi har det kan ikke sees uavhengig av hva vi står i og hvem vi står i det sammen med. Og jo mer vi står i, jo vanskeligere blir det være mamma og pappa med alt det innebærer. 

Barn er sårbare for endringer hos de voksne. For barn er man som forelder den viktigste personen i deres liv, og alle foreldre ønsker det beste for barnet sitt. Når livet rammer – hvordan kan man snakke med barna sine om det? Og hva trenger barn av oss da? Det er ingen oppskrift som passer alle. Familier og barn er forskjellige. Og dere som har flere barn kan kanskje kjenne dere igjen i at barn reagerer på ulike måter og har ulike behov. 

Det er mange årsaker til at det blir vanskelig å snakke om. Som ikke handler om å ikke ville eller at man er en dårlig forelder. Man blir redd for å si noe feil, man har et inderlig ønske om å beskytte og man kan kjenne på skam, skyldfølelse og utilstrekkelighet. 

To viktige prinsipper 

Det er imidlertid to viktige prinsipper. Det første er behovet for tilpasset informasjon for å kunne bygge en bro mellom det barnet ser og opplever og årsaken til det. Barn, som voksne,  har behov for sammenheng og mening i det som skjer. De er generelt gode på å skrive seg inn i sammenhengen hvis ikke, å ta på seg for mye skyld. Det er av stor betydning å vite noe om hvorfor mamma hiver etter pusten i noen situasjoner eller  hvorfor pappa ser så trist ut og er blitt så stille. Gjennom informasjon styrker man barnets forståelse av hva som skjer og gir slik gir bedre forutsetninger for å mestre situasjonen og forebygge psykiske helseplager. 

Det andre viktige prinsippet er å ta bort ansvar. Trygge barnet på at de skal bare få være barn; leke, delta på fritidsaktiviteter, være glade, være sinte og lei seg. Ta bort skyldfølelse og trygge de på at mamma og pappa får hjelp og ordner opp. De trenger ikke bekymre seg for det. 

Andre viktige punkter er åpenhet – til noen? Involvering av barnets nettverk da barn er på så mange arenaer. Hjelpe viktige voksne med å oversette barnet; en urolig kropp kan skjule tristhet eller frykt.  Og da å få tilsnakk på skole eller andre steder kan treffe ekstra hardt, når alt man er er lei seg for at mamma og pappa plutselig er blitt så stille. 

Samtalen i praksis

Kanskje er det ikke så viktig hvordan man sier det, men det viktigste budskapet blir å gi barnet erfaringer med voksne som kan være åpne og ta initiativet til samtale. Gjerne gang på gang. Og kanskje den tiende gangen kommer det noen ord om tanker og følelser tilbake. Det som er viktig er å være litt avklart selv med det en skal snakke om. Overveldende følelser hos voksne kan være skummelt.  Så noe av det fineste en gjør for barna sine  er å selv finne god støtte og ta egne signaler og behov på alvor. 

Ønsker du å vite mer?  

Ta kontakt med psykologspesialist og kursansvarlig, Anne Svendsen, for individuell tilpasset oppfølgning eller følg med på nettsidene for kurs i tema.

Hvorfor melde seg på et kurs?

Et kurs gir en verdifull mulighet til å få erfare at man ikke er alene i situasjonen og kan by på håp og gode råd. Det vil settes opp et kurs i januar. Kurset vil ha et todelt fokus; 

1) råd og veiledning om barns behov for mening og sammenheng når foreldre står i noe vanskelig og 2)en helhetlig forståelse av hva stress og belastninger gjør med foreldrerollen og konkrete råd og tips for selvivaretakelse. 

Kurset er gjennomgående opptatt av hva endring handler om; først om å bli bevisst, men deretter å omsette denne kunnskapen i egen hverdag. Og vil utfordre deltagere med øvelser til å starte denne prosessen i eget liv. Kurset passer for foreldre med barn i alle aldre.

Tid: 26. januar 2024 kl. 09 – 11. Inkl. Kaffe/te

Pris: 1490,-

Vi vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål en time i etterkant. Kjenner man at man er i behov av mer enn kurset kan tilby, kan individuelle oppfølgingssamtaler være en mulighet. 

Meld interesse her kurs@bekkestuapsykologen.no

Les mer om hvordan vi jobber med psykisk helse i Terapi og på våre Kurs.

Del innlegg: