Cathrine Johansen Bure

Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi

Spesialist i klinisk voksenpsykologi | Individualterapeut| 

Til informasjon: Cathrine tar for tiden ikke inn nye klienter.

Jeg har bred klinisk erfaring, både fra spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Jeg har jobbet med behandling av ulike typer psykiske lidelser og plager, som bl. a. angst og depresjon, selvfølelsesproblematikk, relasjonsvansker, livskriser og stressrelaterte plager. Videre har jeg også erfaring med undervisning, veiledning av helsepersonell, samt lederutvikling. Jeg har en treårig videreutdanning i affektfobiterapi (APT), som er en terapiretning med fokus på følelsenes betydning for psykisk velvære. Jeg er også opptatt av betydningen av våre relasjonelle erfaringer for hvordan vi har det med oss selv og andre, samt viktigheten av evne til god egenomsorg.

Jeg har fokus på at den enkelte skal oppleve en god og meningsfull terapiprosess innenfor trygge rammer av profesjonalitet og tillit.

Medlem av Norsk Psykologforening.