Cathrine Johansen Bure

Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi

Individualterapeut (ungdom fra 16 år og voksne), spesialist i klinisk voksenpsykologi. Cathrine har bred klinisk erfaring, både fra spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Hun har jobbet med behandling av ulike typer psykiske lidelser og plager, som bl. a. angst og depresjon, selvfølelsesproblematikk, relasjonsvansker, livskriser og stressrelaterte plager. Videre har hun også erfaring med undervisning, veiledning av helsepersonell, samt lederutvikling. Hun har en treårig videreutdanning i affektfobiterapi (APT), som er en terapiretning med fokus på følelsenes betydning for psykisk velvære. Hun er også opptatt av betydningen av våre relasjonelle erfaringer for hvordan vi har det med oss selv og andre, samt viktigheten av evne til god egenomsorg. Hun har fokus på at den enkelte skal oppleve en god og meningsfull terapiprosess innenfor trygge rammer av profesjonalitet og tillit. Cathrine jobber på dagtid.