Cecil Elisabeth Ringdal

Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi

Individualterapeut (ungdom fra 16 år og voksne), spesialist i klinisk voksenpsykologi. Cecil har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten (DPS, BUP og alderspsykiatri) med utredning og behandling av samtlige psykiske lidelser (depresjon, angst, spiseforstyrrelser, traumelidelser, selvfølelsesproblematikk, relasjonelle vansker, større og mindre livskriser etc). Cecil har spisskompetanse innen traumepsykologi og mindfulness. Hun er sertifisert EMDR terapeut, som er en anerkjent og effektiv traumebehandling. Cecil tilrettelegger tilnærmingen i terapien avhengig av klientens stil, ønsker og problemstilling.

Cecil jobber på dagtid.