Elisabeth K. Gislerud

Psykolog/Daglig leder

Psykolog| Individualterapeut |Parterapeut | Daglig leder

Jeg har har bred erfaring som psykolog og har jobbet med ulike typer psykiske lidelser og plager, som bl. a. angst og depresjon, selvfølelse, relasjonsvansker, livskriser, utbrenthet, fatigue og andre stressrelaterte plager. Jeg har også Master i International Management og har jobbet med lederutvikling, veiledning og stressmestring i bedrifter.

I terapirommet jobber jeg primært med Emosjonsfokusert Terapi (EFT) som er en aktiv og opplevelsesbasert terapimodell med fokus på følelser, både i parforholdet og med enkeltpersoner. I parterapi innebærer dette å hjelpe paret å se sitt eget konfliktmønster for deretter å forstå hvordan de kan formidle følelsene sine på en bedre måte ovenfor hverandre.

Jeg er spesielt opptatt av å hjelpe folk med å finne en god balanse og meningsfullhet i eget liv. For å jobbe med dette bringer jeg ofte også inn fokus på pusten og kroppen, gjerne med elementer fra mindfulness og yoga.

Jeg har som mål å skape en tillit og trygghet slik at det kjennes trygt for deg eller dere som kommer i terapi hos meg å aktivere, tåle og forstå de vanskelige følelsene som dukker opp.

Medlem i Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi, NIEFT, og Norsk Psykologforening.