Benedicte Sverdrup

Psykolog

Psykolog| Individualterapeut (ungdom fra 15 år og voksne) | Parterapeut

Etter mange års arbeid i pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og familievernkontoreg har jeg bred erfaring med å utrede barn og unge og drive veiledning til foreldre og offentlige instanser. Jeg har også mye erfaring med par- og familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Jeg har særlig jobbet med personer i livskrise, traumebehandling, personer med relasjonelle vansker, selvfølelsesproblematikk, angst og depresjon.  Jeg er videreutdannet innen EMDR terapi (se www.emdrnorge.no), som er en effektiv og anerkjent traumebehandling. Jeg tilpasser metode etter klientens behov, og legger stor vekt på en trygg allianse.
 
I parterapi benytter jeg primært emosjonsfokusert terapi (EFT). EFT innebærer at jeg sammen med paret utforsker hva som skjer mellom dem når noe blir vanskelig og utforske det sårbare. Jeg hjelper paret snakke sammen på en måte der de når bedre inn til hverandre. På den måten øker forståelsen for hverandre, konfliktene dempes og mønstre endres. 
 
Jeg holder også foreldrekurs i «Circle of Security – Parenting» (COS-P), der målet er å hjelpe foreldrenes mentaliseringskapasitet og fremme trygg tilknytning til barnet.
I tillegg tilbyr jeg «Buffer kurs» for par.  Dette passer alle par som har vært sammen lenge nok til å se at de samme negative mønstrene gjentar seg.

Medlem av Norsk Psykologforening.