Å velge psykolog i Oslo og Bærum

Skrevet av psykolog og daglig leder i Bekkestuapsykologen, Elisabeth Kolrud Gislerud

Hvordan velge riktig psykolog for meg?

Dersom du opplever at du er overveldet av følelser over tid og dette har startet å gå ut over livskvaliteten din kan det være viktig og nødvendig å oppsøke profesjonell hjelp. Mange synes det kan være vanskelig å finne rett sted eller rett type terapi.

Det finnes mange ulike tilbud, såpass mange at det kan være vanskelig å velge hva som er best for deg. Din fastlege kan hjelpe deg å vurdere om du har krav på hjelp innen det offentlige. I et slikt tilfelle vil du få en henvisning eller bli henvist til et slikt tilbud. Dersom du strever i parforholdet eller familierelasjoner kan Familievernkontoret i ditt lokalmiljø muligens ha nyttige tilbud for deg. Hos Bekkestuapsykologen tilbyr vi også parterapi og kurs for par. Mange opplever likevel at det er svært vanskelig å få psykologtime, ofte grunnet lange ventelister. De fleste som har bestemt seg for å starte med samtaler hos en psykolog ønsker å komme i gang raskt. Mange velger derfor å kontakte et privat psykologsenter, slik som for eksempel Bekkestuapsykologen. Hos oss og andre private klinikker trenger du ikke henvisning for å bestille time.

«Hos Bekkestuapsykologen vil du være garantert å treffe dyktige, dedikerte og varme fagpersoner»

Elisabeth K. Gislerud, psykolog og daglig leder i Bekkestuapsykologen

Hos Bekkestuapsykologen vil du være garantert å treffe dyktige, dedikerte og varme fagpersoner. Se oversikt over våre psykologer her. Du kan kontakte oss og fortelle litt om deg selv og din situasjon. Vi vil da gjøre vårt beste for å finne en psykolog som kan passe til deg og dine behov. Vi vet hvor sårbart det er å dele vanskelige og kanskje skamfulle følelser med en annen person. Vi legger derfor stor vekt på å legge til rette for en trygg relasjon. En av de viktigste prediksjonene på utfall av terapi er relasjonen mellom klient og terapeut. Det er derfor essensielt for din terapi at du og din terapeut får en såpass god kjemi at du kan kjenne deg trygg til å dele dine sårbare sider.

«Vi legger stor vekt på å legge til rette for en trygg relasjon»

Relasjonen mellom du/dere og psykolog er bærebjelken i all psykoterapi. Forskning viser at terapi har god effekt når man møter noen som man føler tillit til og aksept fra. Først da kan man formidle tanker og følelser og jobbe terapeutisk på en god måte. Dersom du ikke opplever å få god kjemi med psykologen din eller at du kjenner på utrygghet er det viktig å huske på at det er du som er eksperten i ditt liv og på hva du trenger. Noen opplever å måtte prøve flere ulike psykologer før man finner en som kjennes riktig. Andre treffer på første forsøk. Timing kan også være en viktig faktor. Noen opplever å komme i gang litt med samtaler for så å avbryte eller ta en pause og så komme tilbake igjen til terapi på en tid i livet der det kjennes mer riktig.

Hvordan jobber vi?

I det terapeutiske arbeidet har psykologene våre en bred forankring og kan bruke teknikker fra ulike fagretninger. Det viktigste er at du/dere opplever at det vi jobber med føles nyttig og passer for deg/dere.

En ordinær samtale hos oss foregår på et av våre kontorer på Bekkestua. Dersom du ikke har anledning til å møte psykologen for samtale kan samtalen også gjennomføres som E-terapi, det vil si over videokonferanse.

Vi tilbyr:

Bestille time hos flink psykolog i Bærum? Få oversikt over ledig timer og bestill time hos en av oss i Bekkestuapsykologen her.

Må jeg være syk for å oppsøke psykolog?

For mange er det en stor terskel å kontakte psykolog. Mange lurer på om de er «syke nok» og om de «kvalifiserer» til psykologhjelp. I det offentlige er det kriterier for å være berettiget psykologhjelp. Hos oss i Bekkestuapsykologen er du uansett velkommen til samtaler. Kriteriet er rett og slett at du selv opplever nytte av samtalene. Dette er også noe vi ofte snakker med klientene om, slik at vi sammen finner en god plan for behandling og forløp. Et unntak er dersom din situasjon er såpass alvorlig at du vil kunne trenge akutt hjelp. For eksempel ved psykose eller alvorlig selvmordsfare. I slike tilfeller vil ofte det tilbudet vi kan stille opp med være for begrenset og vi vil anbefale at du får hjelp innenfor det offentlige helsevesenet der du vil ha krav på å få god og tilrettelagt behandling og oppfølging.

Du trenger ikke å være syk for å søke psykologhjelp. En psykolog kan være til hjelp også når en opplever at noe er vanskelig, for eksempel at livet tar en uønsket vending eller stopper opp slik at en ikke kommer seg videre. Psykologen er ekspert på menneskers psykologiske behov, hva som gir god psykisk helse og hva som bidrar til, opprettholder og virker mot psykiske lidelser. Du kan ta kontakt dersom du opplever at du strever, for eksempel med vanskelige følelser av ulike slag og har behov for å drøfte dette med noen du kan ha tillit til. Noen ganger har slike følelser rot i vonde eller vanskelige opplevelser i livet. Slike opplevelser kan vi være mer eller mindre bevisst. Ved å identifisere og jobbe med de vanskelige hendelsene vil du kunne løse opp i de vanskelige følelsene knyttet til dette.

Du kan ta kontakt dersom du opplever at du strever, for eksempel med vanskelige følelser av ulike slag og har behov for å drøfte dette med noen du kan ha tillit til

Vi i Bekkestuapsykologen ønsker å bidra til at det skal være enkelt å oppsøke psykolog. Kontakt oss gjerne via telefon eller mail for å se om vårt tilbud kan passe for deg. Se under for å se hvordan bestilling og kontakten med oss foregår.

En god samtale fører til at du som klient opplever en positiv forandring i deg selv og/eller i ditt eget liv.

Hva kjennetegner en god samtale

En god samtale fører til at du som klient opplever en positiv forandring i deg selv og/eller i ditt eget liv.

En ordinær samtale hos oss foregår på et av våre hyggelige kontorer på Bekkestua. Dersom du ikke har anledning til å møte psykologen for samtale kan samtalen også gjennomføres som E-terapi, det vil si over videokonferanse.

Kriteriene for en god samtale kan deles inn i to kategorier: 1) relasjonen mellom klient og psykolog og 2) hensiktsmessige teknikker. Derfor legger vi som psykologer vekt på å skape en trygg relasjon bygget på gjensidig respekt, slik at vi sammen kan komme frem til hva slags teknikker som er hensiktsmessige for deg som klient.

Aktuelle temaer i samtaleterapi kan være:

 • Vansker i forhold til partner, familie, venner
 • Ensomhetsfølelse
 • Traumer
 • Overgrep
 • Uro
 • Følelse av meningsløshet og tomhet
 • Nedstemthet eller depresjon
 • Søvnvansker
 • Alkohol- og/eller rusproblemer
 • Spilleavhengighet
 • Angst
 • Stress
 • Samlivsbrudd
 • Utroskap
 • Følelse av å kaste bort livet sitt / at man er på ”feil sted”
 • Skam- og skyldfølelse
 • Det å miste noen man er glad i
 • Oppvekst/barndom
 • Vanskelige opplevelser 

Dersom du er nysgjerrig på terapi hos oss håper vi at du vil kontakte oss eller bestille time via vår online booking. Velkommen.

Del innlegg: