Må jeg være syk for å oppsøke psykolog?

Hvor går grensen for å ta kontakt

Skrevet av psykolog og daglig leder i Bekkestuapsykologen, Elisabeth Kolrud Gislerud

For mange er det en høy terskel å kontakte psykolog. Mange har ventet og vurdert lenge før de endelig tar steget. Noen lurer på om de er «syke nok» og om de «kvalifiserer» til psykologhjelp. Andre har lavere terskel og kontakter psykolog raskt når de opplever vansker de ikke håndterer på egenhånd. I det offentlige er det kriterier for å være berettiget psykologhjelp. Hos oss i Bekkestuapsykologen er du uansett velkommen til samtaler. Kriteriet er rett og slett at du selv opplever nytte av samtalene. Dette er også noe vi ofte snakker med klientene om, slik at vi sammen finner en god plan for behandling og forløp. Et unntak er dersom din situasjon er såpass alvorlig at du vil kunne trenge akutt hjelp. For eksempel ved psykose eller alvorlig selvmordsfare. I slike tilfeller vil ofte det tilbudet vi kan stille opp med være for begrenset og vi vil anbefale at du får hjelp innenfor det offentlige helsevesenet der du vil ha krav på å få god og tilrettelagt behandling og oppfølging.

Hva skal til for å bestille time hos psykolog?

Du trenger ikke å være syk for å søke psykologhjelp. Kriteriet er rett og slett at du selv opplever nytte av samtalene. En psykolog kan være til hjelp også når en opplever at noe er vanskelig, for eksempel at livet tar en uønsket vending eller stopper opp slik at en ikke kommer seg videre. Psykologen er ekspert på menneskers psykologiske behov, hva som gir god psykisk helse og hva som bidrar til, opprettholder og virker mot psykiske lidelser. Du kan ta kontakt dersom du opplever at du strever, for eksempel med vanskelige følelser av ulike slag og har behov for å drøfte dette med noen du kan ha tillit til. Noen ganger har slike følelser rot i vonde eller vanskelige opplevelser i livet. Slike opplevelser kan vi være mer eller mindre bevisst. Ved å identifisere og jobbe med de vanskelige hendelsene vil du kunne løse opp i de vanskelige følelsene knyttet til dette.

Vi i Bekkestuapsykologen ønsker å bidra til at det skal være enkelt å oppsøke psykolog. Kontakt oss gjerne via telefon på 459 11 618 eller mail for å se om vårt tilbud kan passe for deg. Timebestilling gjøres enkelt via vår online timebestilling.

En god samtale fører til at du som klient opplever en positiv forandring i deg selv og/eller i ditt eget liv

Hva er en god samtale hos psykolog

En god samtale fører til at du som klient opplever en positiv forandring i deg selv og/eller i ditt eget liv.

En ordinær samtale hos oss foregår på et av våre hyggelige kontorer på Bekkestua. Dersom du ikke har anledning til å møte psykologen for samtale kan samtalen også gjennomføres som E-terapi, det vil si over videokonferanse.

Kriteriene for en god samtale kan deles inn i to kategorier:

1) relasjonen mellom klient og psykolog

og

2) hensiktsmessige teknikker.

Derfor legger vi som psykologer vekt på å skape en trygg relasjon bygget på gjensidig respekt, slik at vi sammen kan komme frem til hva slags teknikker som er hensiktsmessige for deg som klient.

Aktuelle temaer i samtaleterapi kan være:

Vansker i forhold til partner, familie, venner

Ensomhetsfølelse

Overveldende følelser

Traumer

Overgrep

Uro

Følelse av meningsløshet og tomhet

Nedstemthet eller depresjon

Søvnvansker

Alkohol- og/eller rusproblemer

Spilleavhengighet

Angst

Stress

Samlivsbrudd

Utroskap

Følelse av å kaste bort livet sitt / at man er på ”feil sted”

Skam- og skyldfølelse

Det å miste noen man er glad i

Oppvekst/barndom

Vanskelige opplevelser

Tror du det kan være nyttig for deg å snakke med en psykolog? Du er hjertelig velkommen til å bestille time hos oss.

Del innlegg: