Hva kjennetegner et godt parforhold

Når konflikt blir til krig

Hva gjør et parforhold godt? Hva gjør at man blir trygg på hverandre og tør å åpne opp?

Av psykolog og parterapeut Eline Balsnæs

Hva gjør et parforhold godt? Hva gjør at man blir trygg på hverandre og tør å åpne opp? Det å krangle hører jeg ofte bli brukt som en av indikatorene på hvor godt par har det i et parforhold. «Det går ikke så bra for tiden, vi krangler hele tiden.» Er krangling uunngåelig? Og er det noe vi egentlig bør tilstrebe å unngå? Krangling er en måte å prøve å løse en konflikt på. Så la oss først kikke på hva en konflikt er.

En konflikt (latin: «sammenstøt») kan defineres som «en tilstand hvor to eller flere motstridende ønsker, impulser eller motiver er til stede samtidig1.» Akkurat den delen kan man vel si er ganske uunngåelig, ettersom man som mennesker er helt unike, og derfor som par er en unik cocktail av meninger og følelser. Det som avgjør utfallet av konflikter er gjerne hvordan man løser dem. For å gjøre forskjellen tydeligere kan vi skille mellom to måter å tilstrebe å løse en konflikt: gjennom krangel eller gjennom diskusjon.

«en tilstand hvor to eller flere motstridende ønsker, impulser eller motiver er til stede samtidig.»

Konflikt som krangel

I en krangel kan vi si at målet er å vinne. Å finne ut hvem som har rett. Billedlig står man rygg mot rygg, uten å se hverandre. Det er heller sjeldent dette ender i en ydmyk innrømmelse fra en av partene. Mange kjenner seg nok heller igjen i at det ender i høylytt argumentering for egen sak, og lite lytting til den andre. Ikke ulikt en krig, der man står i hver sin leir og skyter mot den andre. Og la meg bare si, dette er helt normalt. Behovet for å bli sett, hørt og å hevde oss selv ligger sterkt i mennesket. Problemet er bare at vi kan glemme at dette gjelder for begge parter, og at begge trenger å bli hørt. I stedet ender begge potensielt med å bli såret. På engelske snakker man gjerne om en krangel som en kamp; «fight». Det er rart hva språk kan gjøre med oss. «We’re fighting all the time». Disse gjentagende kampene (eller det som for noen kan føles som en krig) kan bli til vonde opplevelser i et forhold. Jeg må spørre parene i terapi av og til, hva kjemper dere for? Er det en krig som skal vinnes? Ønsker du å straffe den andre? Er dere på lag i så fall, eller i hver deres skyttergrav? Dette får ofte par til å le litt, og innrømme at de sjeldent ser seg som allierte i slike krangler.

Jeg må spørre parene i terapi av og til, hva kjemper dere for?

Konflikt som diskusjon

Dette leder oss til diskusjonen. Diskusjonen har et annet mål. Den ønsker ikke å finne ut hvem som har rett, for det er sjeldent et fruktbart emne. Diskusjonen søker hva som er rett. Er rød en fin farge på kjøkkenveggen? Er sexlivet vårt noe særlig? Skal vi dra til Rhodos eller svigers på sommerferie? Det finnes ikke et riktig og galt svar på disse spørsmålene. Så derfor er det behov for at vi henter frem en fair dommer i oss, som er villig til å lytte til begge sider. Vi vender oss mot hverandre.

En konflikt kan dermed løses på flere måter, og med ulike spilleregler. Man kan ha en fri meningsutveksling med mål om å hevde seg selv (og de har vi alle til tider! Litt steam-off må man ha av og til..), eller man kan vende seg mot hverandre og prøve å lytte til hva den andre har å si også. Løser vi gjerne ikke barns konflikter ved å lytte til begge parter? Å lytte til hverandre krever ofte en del øvelse, og at begge to har samme målet. Skal vi høre hverandres høylytte argumenter, eller vil vi bli hørt og kanskje komme oss videre?

Løser vi gjerne ikke barns konflikter

ved å lytte til begge parter?

Section image

Å skape trygghet til å åpne opp

Et forslag til hvordan dette kan gjøres, er å vise interesse ved å la partneren din snakke ferdig, uten avbrytelser. Deretter kan det være fint å fortelle partneren din at du forstår at du synes at rødt kan være en litt voldsom farge, eller at sex hver dag kunne vært fint, eller at Rhodos frister mer enn svigers. Ikke dermed sagt at du nødvendigvis er enig! Du trenger kun å anerkjenne din partners opplevelse. Og ofte holder faktisk det. Så kan du eventuelt fortelle om din opplevelse, og plutselig har dere åpnet opp, og sitter med hverandres hjerter i hendene. Dét er en varsom og vakker kunst.

En krangel kan anses som et ønske om å komme nærmere hverandre, uten å vite hvordan. Man kan ha endeløse krangler man til stadighet vender tilbake til. Det å tre inn i en konflikt med en liten dose ydmykhet kan gjøre underverker for hvordan det hele skrider frem. Føler begge parter seg sett, kan det gi forholdet en følelse av at det er trygt å være seg selv, og å åpne opp sine innerste kamre. Ja, man kan faktisk bli gode til å ha konflikter sammen!

Så kan du eventuelt fortelle om din opplevelse, og plutselig har dere åpnet opp, og sitter med hverandres hjerter i hendene. Dét er en varsom og vakker kunst.

Del innlegg: