(EMDR) Eye-Movement Desensitization and Reprocessing

– en effektiv behandling av traumer og emosjonelt vanskelige opplevelser

En samtale mellom psykologspesialist og autorisert EMDR terapeut i Bekkestuapsykologen, Cecil Ringdal og daglig leder i Bekkestuapsykologen, Elisabeth K .Gislerud.

Psykologspesialist Cecil Elisabeth Ringdal er sertifisert EMDR terapeut og jobber hos Bekkestuapsykologen med denne effektive terapimetoden.

Hei Cecil! Jeg er så nysgjerrig på denne behandlingsmetoden, som er så mye omtalt om dagen. Aller først, hvordan hadde det seg at du kom over og startet med EMDR? 

EMDR ble introdusert til meg i 2011 på tampen av min studietid, og jeg ble raskt grepet av metodens tilsynelatende genuine sammensetning av elementer og gode behandlingsresultater. Siden har EMDR vært et viktig verktøy i min behandlingsverktøykasse. Jeg har trinn 1 og 2 av utdanningen og er autorisert EMDR behandler. 

Det høres spennende ut. Vil du fortelle litt om metoden og hvordan den ble utviklet? 

EMDR ble opprinnelig utviklet for behandling av traumer og PTSD. Den har siden vist seg å være effektiv i behandlingen av en rekke andre lidelser og tilstander (angst, depresjon, fobier, relasjonelle vansker m.m.). Metoden tar utgangspunkt i små eller store hendelser som har hatt negativ betydning for en persons livskvalitet eller på annen måte bidratt til psykisk uhelse (f.eks. en krenkende hendelse). I motsetning til å «gå rundt grøten», som jeg opplever at endel andre terapiformer kan gjøre, retter EMDR seg direkte mot sentrale elementer av minnet (tanker, følelser, kroppslige opplevelser, selve opplevelsen). Parallelt med at personen «går tilbake i minnet», bistår behandler med bilateral stimulering (visuell, auditiv, taktil), som en antar setter i gang symptomlindrende mekanismer, via deres effekt på bl.a. de nevrologiske forbindelsene. Personens subjektive ubehag blir hele tiden kartlagt. 

Så, hva er egentlig målet med behandlingen? 

Målet med behandlingen er at traumereaksjonen skal oppleves mer dempet når personen tenker tilbake på hva som skjedde, og naturligvis at personen skal tenke sjeldnere på det. Noen opplever sågar at bildet av hendelsen viskes helt vekk. Videre er hensikten at personen skal etablere mer konstruktive tanker knyttet til hendelsen (f.eks. endring fra «jeg har ikke kontroll» til «jeg har kontroll»). 

Hva skiller denne behandlingen fra andre som også behandler traumer og vanskelige emosjonelle minner? 

En fordel med EMDR sammenliknet med andre traumebehandlingsformer (som f.eks. vedvarende eksponering), er at klienten ikke nødvendigvis behøver å greie ut detaljert om alt som skjedde, hvilket flere kan oppleve som vanskelig å gjøre grunnet skam eller andre kompliserte følelser. I stedet foregår primært prosessen inne i pasienten selv med veiledning fra behandler. En dyktig behandler skal guide klienten til selv å oppnå innsikt, heller enn å være den som forteller personen hva han/hun skal tenke. Min erfaring er at EMDR legger til rette for at klienten enklere kan oppnå innsikt på egenhånd. Jeg erfarer også at endring/bedring kan skje relativt raskt med EMDR, som trolig også skyldes en mindre terapeut-styrt prosess, som igjen tillater klientens tanker spontant å gå fra et sentralt tema til et annet. 

Dette høres jut som noe mange vil kunne ha stort utbytte av. Er det noe spesielt de som vurderer å prøve dette bør være oppmerksomme på før de eventuelt bestiller time? 

Å motta EMDR behandling kan være krevende for klienten, da det gjerne vekker sterke følelser og reaksjoner. Dessuten fortsetter ofte den indre prosessen mellom timene hos psykologen, som er både naturlig og bra. Men det er viktig at personen er bevisst på dette og også informerer behandler i påfølgende time. Jeg pleier å si at personen må være forberedt på å oppleve en forverring før det blir bedre. De aller fleste klientene melder om en betydelig effekt av behandlingen samt bevegelse i tanke -og atferdsmønstre som tidligere har blitt opplevd som fastlåst. 

Hvis du er nysgjerrig på EMDR eller terapi hos Cecil eller en av våre andre psykologer som er sertifiserte EMDR-terapeuter, er du velkommen til å bestille time via linken under.

Del innlegg: