Er spillingen blitt et problem?

Disse spørsmålene kan du stille deg

Spillavhengighet kan brukes om både problematisk pengespill og dataspill. Her skriver vi om pengespill, men du vil kunne kjenne igjen noen av mekanismene også i problematisk dataspilling.

Pengespill som tipping, kasino og bingo kan være en underholdning for mange, men for noen kan det utvikle seg til å bli et problem. Spillavhengighet kan oppleves som å bli utsatt for et driv som tar over styringen i livet ditt. Et kjennetegn er at man fortsetter å spille selv til tross for at dette skaper personlige, økonomiske og sosiale vansker for deg. Det kan kjennes ut som om spillingen dominerer livet ditt og at både tanker, atferd og forholdet til de rundt deg preges av spillingen.

Det kan kjennes ut som om spillingen dominerer livet ditt og at både tanker, atferd og forholdet til de rundt deg preges av spillingen.

Er spillingen blitt et problem?

Kjenner du deg igjen i dette kan det være nyttig å stille seg selv følgende spørsmål:

  • Spiller du stadig oftere? Eller med større innsats? 
  • Tenker du ofte på spill? Blir du fraværende når du spiller eller tenker på spill?
  • Blir du rastløs eller irritert ved forsøk på å begrense eller slutte å spille? 
  • Har du mistet muligheter på jobb, i utdanning eller relasjoner på grunn av spillingen? 

Vi vet at når spillingen tar overhånd er det naturlig å ville skjule spillingen og konsekvensene av den. Mange som strever med spillavhengighet forteller ofte om en sterk skamfølelse. Det kan bidra til at man vegrer seg for å søke hjelp eller å snakke med noen før konsekvensene blir for store.

Mange som strever med spillavhengighet forteller ofte om en sterk skamfølelse

Å oppsøke hjelp

Heldigvis er det god hjelp å få for spillavhengighet. Å oppsøke hjelp for spillavhengighet kan innebære å få hjelp til å endre atferden som skaper vansker for deg. Det kan også innebære å lære seg selv bedre å kjenne ved å utforske hvorfor man spiller på en slik måte at man mister kontroll. For noen kan dette handle om spenningen og forventinger knyttet til spillingen, hvilket miljø du er en del av – eller at spillingen fungerer som en pause fra vanskelige situasjoner, følelser eller tanker. Uavhengig av bakgrunnen for at du spiller kan det å søke hjelp bidra til at du kommer deg ut av en vanskelig spiral. Hør episoden «Å spille vekk livet» fra podcasten Utafor om du ønsker å høre mer om hvordan det kan oppleves når pengespill går fra å være underholdning til å bli en avhengighet. Klikk her for å høre podcasten.

Spillavhengighet rammer både den som strever og nære personer rundt. Ofte vil samspillet

og kommunikasjonen i familien være preget av vanskelige samtaler, taushet og konflikter. For noen pårørende eller par vil det derfor være nyttig å få hjelp til å sammen håndtere vanskene som oppstår i kjølvannet av en spillavhengighet.

Teksten er skrevet av psykolog Malin Wuttudal.

Referanser: Overå og Weihle (Red.) (2016). Spillavhengighet. Gaming og gambling. Hertervig Forlag, Akademisk.

Spørsmålene er hentet fra NODS, et kartleggingsinstrument for problematisk gambling.

Del innlegg: