HVA ER: Bufferkurs for par

Om parkurset som holdes hos Bekkestuapsykologen

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på par som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg. Dette er en normal utvikling i de fleste parforhold, fordi alle par består av to ulike individer, som alltid vil ha en viss andel personlighetsforskjeller og andre forskjeller som i liten grad forandrer seg. Dette fører i neste omgang til en viss andel konflikter eller utfordringer som ikke forandrer seg, og som ikke kan løses en gang for alle gjennom konstruktive forhandlinger, slik en del enkeltstående konflikter kan. Nyere forskning på par tyder på at faktisk de aller fleste av utfordringene i samlivet er av den uløselige typen. Og hva gjør vi da?

Heldigvis er det mange par som intuitivt klarer å håndtere også disse forskjellene – ja, som til og med klarer å bruke forskjellene som en kilde til godlynt humor og vedvarende nysgjerrighet på hverandre. For disse parene oppleves ikke forskjellene som en trussel mot forholdet, men som muligheter til å bygge kjennskap til hverandre, trygghet, nærhet og intimitet. Ved å studere par som får dette godt til, har forskerne fremskaffet solid kunnskap om hva som skaper langvarige, gode parforhold. Bufferkurset bygger på denne kunnskapen.

Bufferkurset holdes vanligvis enten som et kurs over fem ganger (ukentlig eller sjeldnere, 2 1/2 – 3 timer per gang) eller som helgekurs. Kurset er livssynsnøytralt og bygger i hovedsak på forskningsbasert kunnskap og systematiske tilbakemeldinger fra par og kursledere. Hver kursgang eller kursdag evalueres skriftlig i bufferkurset.
 

HVA SKILLER BUFFERKURSET FRA ANDRE SAMLIVSKURS?

Bufferkurset er utviklet spesielt med tanke på de utfordringene par opplever over tid i et parforhold. Kurset legger derfor vekt på å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan vi kan håndtere følelser, konfliktmønstre og de personlighetsforskjellene som viser seg tydeligere over tid.

Bufferkursene henvender seg til par som har vært sammen en stund, og som har kommet så langt i sitt parforhold at de har opplevd at den samme uenigheten, diskusjonen eller konflikten gjentar seg gang på gang, og kanskje den synes fastlåst. Gjennom bufferkurset får deltakerne mulighet til å se de gjentatte konfliktene fra et annet perspektiv, og de får kjennskap til hvordan det er mulig å komme ut av fastlåstheten.

Fokuset på gjentatte konflikter er valgt både fordi det viser seg å være mye større risiko for samlivsbrudd hvis man ikke finner gode måter å leve med disse på, og fordi de forskjellene som bidrar til gjentatte konflikter vil kunne være en kilde til større intimitet og dypere vennskap, hvis paret lærer å utforske dem på en ikke-dømmende måte.
​Da blir ikke partneren en motstander lenger, men en alliert i kampen mot konflikten. En ekstra bonus er at den økte innsikten i hverandres livsverdener skaper samhørighet og mening – og ofte gir en ny gnist i forholdet også.

En ekstra bonus er at den økte innsikten i hverandres livsverdener skaper samhørighet og mening – og ofte gir en ny gnist i forholdet også

I bufferkurset undervises det ikke i kommunikasjonsteknikk der man gjentar den andres utsagn – såkalt «aktiv lytting». Dette er en forskjell fra for eksempel PREP-kurs og Imago-parkurs.
I stedet gjennomgås kjennetegn på gode samtaler, og deltakerne får mulighet til å bli kjent med hva som fungerer bra og hva som kan være risikabelt i den måten de allerede kommuniserer på.

Bufferkurset gir dessuten innføring i prinsipper for hvordan man kan omforme fastlåste konflikter til håndterbare temaer – prinsipper som til sammen utgjør den såkalte «tuftesamtalen». Denne får deltakerne mulighet til å prøve seg på i praksis.

Teksten over er hentet fra bufferkurs for par sin egen nettside, bufferkurs.no.

Sjekk våre nettsider for når neste Bufferkurs for par holdes av psykologene i Bekkestuapsykologen.

Ønsker du oppdatering på mail når vi legger ut nye kurs? Da kan du legge inn mailadressen din og velge Abonner i rubrikken under. Du kan når som helst melde deg av igjen dersom det ikke lenger er aktuelt for deg å motta kursoppdateringer fra oss.

Del innlegg: