Depresjon

Det finnes god hjelp

Depresjon gir både kroppslige og psykiske symptomer, og er noe annet enn den sorgen og nedstemtheten vi alle rammes av i løpet av livet.

Livet går opp og ned for de fleste av oss og det er normalt å være trist fra tid til annen. Det er også normalt å føle sorg når vi har mistet noe eller noen av verdi for oss. Depresjon derimot er en psykisk lidelse kjennetegnet ved sterk og vedvarende nedstemthet og energitap som går ut over fungering i hverdagen. Styrken varierer fra milde symptomer til alvorlig depresjon. Depresjon gir kroppslige symptomer, som smerter og utmattelse, og psykiske symptomer, som negativ tenkning og følelse av håpløshet. Hos tre av fire ledsages depresjonen av angstproblemer.

Livet går opp og ned for de fleste av oss og det er normalt å være trist fra tid til annen

Vi snakker om en depressiv episode, fordi de fleste depresjoner varer en begrenset periode, og man føler seg vanligvis bedre etter fire til seks måneder. Gjennom behandling kan bedringen skje enda raskere. Depresjon har imidlertid en tendens til å vende tilbake, og jo oftere du har vært deprimert tidligere, desto større er risikoen for en ny episode. Derfor skal forebygging av tilbakefall være en viktig del av helsehjelpen.

Et godt utgangspunkt for å undersøke om du kan være deprimert er to spørsmål som gjelder humør og interesser: «Har du de siste par uker kjent deg nedfor, deprimert og ofte følt at alt var håpløst?” og “Har du de siste par uker ofte følt at du ikke interesserer deg for eller gleder deg over det du gjør?”. Er svaret ja, vil et tredje spørsmål være om du ønsker hjelp for disse problemene.

Teksten over er hentet fra Psykologforeningens nettsider.

Ønsker du hjelp for problemene dine? Det finnes god hjelp å få for å bli frisk fra depresjon. En psykolog kan hjelpe deg gjennom dette. Kontakt oss gjerne for time dersom du tror du eller noen nær deg kan være deprimert. Det finnes en vei ut av dette og det vil vi gjerne hjelpe deg med.

Dersom du har selvmordstanker og kjenner at du trenger akutt hjelp vil ofte ikke et privat psykologsenter være beste sted å få hjelp for deg. Da kan ofte beste løsning være å kontakte legevakten (telefon 116 117). De hjelper deg slik at du får riktig hjelp i systemet.

Mange av oss forsøker å unngå de vanskelige følelsene fordi de gjør vondt.

Når følelser er vonde kan de ofte oppleves skumle og vonde, dermed forsøker mange å unngå dem. Mange som er deprimerte kan derfor trenge hjelp med å bli bedre kjent med følelsene sine. Les gjerne vår tekst om følelser under.

Del innlegg: