Haagen Kierulf

Psykolog og Doktorgradsstipendiat

Individualterapi, (voksen og ungdom) Foreldreveiledning og Parterapi

Jeg har erfaring fra arbeid med voksne, ungdom, foreldre og par. Med voksne og ungdom har jeg jobbet særlig mye med tematikk som depresjon, angst, selvfølelse, relasjonsvansker, utbrenthet, ensomhet og sinneproblematikk. Jeg har også bred kompetanse innen foreldreveiledning og familieterapi. Et viktig mål i arbeid med familier er å hjelpe foreldre til å være trygge, varme, nysgjerrige og tydelige med sine barn og ungdommer. I parterapi jobber jeg med å forstå parets dynamikk, hva som er deres konfliktmønstre og gjennom dette hvordan de kan nå bedre inn til hverandre.

Jeg jobber med flere ulike terapiretninger og er opptatt av å tilpasse terapeutiske verktøy ut fra den eller de jeg møter. Jeg er en aktiv, nysgjerrig og varm terapeut. Jeg legger vekt på trygghet, kompetanse og nyttige verktøy i terapien.

Jeg tar for tiden en doktorgrad på Universitetet i Oslo, hvor jeg forsker på barnefaglig sakkyndighet.

Jeg jobber på ettermiddag/kveldstid hos Bekkestuapsykologen.